Hej ogarnięci !!!

Patron

Patron

Któremu w walce niebo sprzyja,
a sprzysiężone dmą mu w żagle wiatry.


Władysław Jagiełło (1351-1434 r.)        

Był Wielkim Księciem Litewskim w latach 1377- 1401,a królem Polski od roku 1386, w wyniku realizacji układu polsko- litewskiego zawartego w Krewie. Zobowiązał się w zamian za rękę królowej Jadwigi przyjąć chrzest wraz z całą Litwą, a ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego połączyć z Królestwem Polskim.W 1401 r. oddał rządy na Litwie stryjecznemu bratu, Witoldowi, zachowując dla siebie jedynie władzę zwierzchnią. Od chwili powołania na tron Jagiełło większość czasu i sił poświęcał sprawom Polski. Regularnie , co roku-jak to ustalił Antoni Gąsiorowski -objeżdżał wszystkie ziemie Królestwa, rozstrzygając na miejscu spory, sprawując sądy, kontrolując działalność starostów i urzędników. Dopiero w końcu listopada wyjeżdżał na Litwę, by spędzić tam Boże Narodzenie i Nowy Rok. W Koronie, w przerwie między podróżami, rad przebywał nie na Wawelu ,ale najczęściej w Korczynie, gdzie wybudował sobie dwór.


W okresie wojny z Krzyżakami w latach 1409- 1411 zaprezentował się jako wielki wódz, odnosząc wspaniałe zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Do rozprawy tej przygotowywał się Jagiełło wraz z Witoldem długo i starannie ,skupiając siły zbrojne oraz przygotowując grunt pod względem politycznym. Wspólne zwycięstwo zacieśniło związek Polski z Litwą.
Jagiełło miał silną pozycję wśród władców ówczesnej Europy. Dążąc do zapewnienia dziedzictwa tronu dla synów, wydał szereg przywilejów szlacheckich.
Zapisał się w historii jako wybitny wódz i dyplomata. Reaktywował Akademię Krakowską i zasłynął jako hojny fundator. Jadwiga przed śmiercią przeznaczyła na ten cel swoje klejnoty ,ale zasługą Jagiełły była realizacja tego dzieła. Daje temu wyraz po dziś dzień nazwa uniwersytetu. Dla odnowionej wszechnicy, obok istniejących wcześniej wydziałów nauk wyzwolonych, medycyny i prawa, uzyskał Jagiełło zgodę papieża na otwarcie wydziału teologicznego ,czego odmówiono kiedyś Kazimierzowi, a co dopiero tworzyło w pełni zorganizowany uniwersytet.
W życiu osobistym był bezpośredni i prosty. Jak zanotował Długosz, po zwycięskiej bitwie pod Koronowem [w parę miesięcy po Grunwaldzie] król odwiedził wszystkich rannych rycerzy ,wynagradzając szczodrze tych, którzy się w bitwie odznaczyli .”Rzekłbyś-napisał dziejopis-że to nie król, ale człowiek zwyczajny, który dla równego sobie żadnej nie szczędzi pomocy i usługi ”.Jadał król niewyszukane potrawy, nie pijał piwa ani syconych miodów ,a jedynie wodę. Ulubioną królewską rozrywką były polowania. Kochał przyrodę i do późnych lat zachował wrażliwość na jej piękno.

Pozostawił Władysław Jagiełło związek dwóch państw jeszcze niespójny ,ale zaliczający się do pierwszych potęg ówczesnej Europy. Od niego bierze początek dynastia Jagiellonów ,z panowaniem której związane są czasy największej świetności Korony Królestwa Polskiego.
„... W ludziach umiał dostrzegać cnoty i nie zawiścią, ale przychylnością mierzył czyny i zasługi (...)Małą rzeczą ludzi czynił odważnymi, odważnych bohaterami, gotowymi do największych dzieł i poświęceń.”

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4300432

Szukaj