Hej ogarnięci !!!

Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 120-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

 1. Przewodniczący Komitetu Honorowego:
  Prof. dr h.c. mult. Krzysztof Penderecki
 2. Anna Augustynowicz
 3. Dr Krzysztof Cios prof. Virginia Commonwealth University, UNITED STATES
 4. Dr Jerzy Dydak prof. The University of Tenneese, UNITED STATES
 5. Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka
 6. Prof. dr hab. Zdzisław Noga
 7. Dr Henryk Roztoczyński
 8. Prof. dr hab. Leszek Starkel
 9. Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 10. Prof. dr hab. dr h.c. mult. Stanisław Waltoś

Szukaj