Hej ogarnięci !!!

Harmonogram wydarzeń uświetniających Jubileusz 120-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

 1. Odsłonięcie popiersia patrona szkoły Władysława Jagiełły
 2. Jubileuszowy Koncert Muzyczny w wykonaniu absolwentów szkoły
 3. Konkurs ‘Moja Mała Ojczyzna’
 4. Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Średnich
 5. Powiatowy Konkurs Plastyczny ‘Dębicki Jagiełło – 120 lat historii’
 6. Turniej Szachowy z okazji 120 rocznicy powstania I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy
 7. Bieg Jagielloński ulicami miasta
 8. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
 9. Spotkania, wykłady, prelekcje z wybitnymi absolwentami szkoły
 10. Uroczystości centralne Jubileuszu
 11. Bal Jubileuszowy

Szukaj