Tablety, smartfony, konsole do gier, aparaty fotograficzne mogą być Twoje - konkurs

Uwaga konkurs http://www.konkurs2015.ecdl.pl/

 

 

- Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu  okładki zeszytu szkolnego pokazującej, jak można wykorzystać  urządzenia mobilne (np. telefon, tablet)  
   oraz darmowe aplikacje na te urządzenia, do nauki.
Ważne - projektując okładkę zeszytu, należy pominąć miejsce na podpisanie zeszytu 
(zeszyt będzie miał podpis na drugiej stronie okładki, której nie obejmuje praca konkursowa).   
- Projekt  okładki musi być wykonany w oparciu o szablon (plik z zakładki DO POBRANIA)  w dowolnym programie graficznym.
- Nie wolno zmieniać parametrów szablonu, w oparciu, o który powstanie praca konkursowa. Komentarz umieszczony na szablonie należy przed przystąpieniem
   do projektowania usunąć. 
- Najlepsze projekty zostaną wydrukowane i rozesłane do wybranych szkół

Warto zdawać informatykę

Jest to przedmiot wysoko punktowany przez wszystkie uczelnie techniczne

Czytaj więcej: Warto zdawać informatykę

Algorytmika i programowanie, rekurencja a iteracja

Grupa uczniów z klasy 2b naszego liceum 21 października 2014 r. uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez prof. dr hab. Krzysztofa Diksa z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka zajęć: Algorytmy i programowanie  oraz rekurencja a iteracja.

 

Konferencja odbyła się na Politechnice Rzeszowskiej w ramach Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej PCEN w Rzeszowie.

 

 

 

 

Jakie studia po zdaniu Informatyki?

Edukacja techniczno informatyczna, Elektrotechnika, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Inwestycje i wdrożenia przemysłowe, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Logistyka, Matematyka komputerowa, Mechatronika, Teleinformatyka, Transport.

C++ pierwsze zwarcie

Język C jest językiem programowania stworzonym na początku lat siedemdziesiątych przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.


Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania, m.in. również obiektowo zorientowanym. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa. Na język C++ wpływ miały, poza językiem C, jako jego podstawą, przede wszystkim Simula, z której zaczerpnął właściwości obiektowe, a także języki takie, jak Algol, Ada, ML i Clu.

Podkategorie