Europejski Dzień Języków Obcych

;

Ustanowione zostało z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku –  na zakończenie zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego Roku Języków. Jest obchodzone 26 września. Jego celem jest :

  • ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków;
  • propagowanie nauki języków obcych przez całe życie;
  • propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

W tym roku z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych zorganizowana została wystawa dotycząca języków,  których można się uczyć w naszej szkole. Pojawiły się prace z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Uczniowie mogli przeczytać o sławnych osobach z danych krajów, znanych wszystkim wynalazkach, zabytkach oraz
o ciekawostkach w poszczególnych językach.

 

Ciekawostki

  • W Niemczech jest ponad 300 gatunków chleba i ponad 6 tysięcy gatunków piwa. Niemcy to piwosze. Rekordy piwne padają na Oktoberfest, jedynie Czesi piją więcej piwa w przeliczeniu na głowę mieszkańca.
  • Kawa cieszy się znacznie większym uznaniem niż herbata.
  • Niemcy są krajem mającym największe zagęszczenie teatrów operowych.
  • Z Niemiec właśnie wywodzi się zwyczaj strojenia choinki.
  • Niemcy bardzo intensywnie świętują karnawał.
  • Ponad 20 mln mieszkańców Niemiec (ok. 25%) to emeryci i renciści.
  • Słowo "Niemcy" pochodzi ze słowiańskiego określenia "niemi", gdyż z przyczyn oczywistych Słowianie nie rozumieli co mówią do nich ludy germańskie.