Hej ogarnięci !!!

Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

             Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie objął honorowym patronatem w roku 2019 dziesięć projektów realizowanych w szkołach, których celem jest popularyzacja matematyki i opieka nad uczniami uzdolnionymi.

             Z przyjemnością informujemy, że na liście wyróżnionych znalazł się nasz szkolny projekt „Łączy nas matematyka”, który przygotowała pani Lucyna Bączek.

             Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia dla uzdolnionych matematycznie uczniów naszej szkoły, którzy pragną poszerzać swoje wiadomości, doskonalić umiejętności, przygotowywać się do olimpiad, konkursów oraz kontynuowania nauki na wyższej uczelni. W ramach projektu organizuje się również konkursy matematyczne dla uczniów z powiatu dębickiego, a nauczyciele i uczniowie zapraszani są na zajęcia oraz warsztaty, prowadzone przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Troje uczniów z klasy II a systematycznie uczestniczy w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich.

             Jesteśmy dumni, że już po raz piąty nasz projekt znalazł się wśród wyróżnionych.

 

 

 

Dziennik elektroniczny

Szukaj