Hej ogarnięci !!!

Po latach ponownie odwiedził „budę”!

Dnia 23.03.2019r. gościliśmy w szkole prof. dr hab. Leszka Starkela – wybitnego absolwenta , który  maturę zdawał w 1949 roku. W 70 rocznicę matury postanowił  odwiedzić „budę” - tak nazywano szkołę podczas jego nauki w niej.

Pan Profesor to wybitny polski geograf i geolog,  specjalista w zakresie geomorfologii  i paleogeografii czwartorzędu. W 2004 roku otrzymał, jako drugi Polak obok Pawła Edmunda Strzeleckiego(1846) , Gold Founders Medal - najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Badacz roli holocenu w ewolucji rzeźby w Indiach i Mongolii. Autor prac z zakresu ewolucji rzeźby Karpat, Bałkanów, Wielkiego Chinganu i Małego Chinganu oraz Himalajów.

Po latach aktywności zawodowej związanej z badaniami prowadzonymi na całym świecie, przyszedł czas – jak sam mówi  - rozliczyć się z życiem i zostawić po sobie ślad tu w Dębicy. Dębicy, która pozostaje w jego sercu i umyśle, a szczególnie jego „buda”. Odwiedziny stały się okazją do przekazania szkole swoich wspomnień , poezji i refleksji.

W lipcu 1979 roku odwiedzając Dębicę w 30-tą rocznicę zdania matury tak pisze:

    „Niedzielę zacząłem od obejścia starych kątów. Nasza buda już nie króla Władysława Jagiełły ( za mało postępowe i efektowne było widać, zdaniem niektórych, zwycięstwo pod Grunwaldem) ale pisarza Jana Wiktora…”

Wspomnienia i refleksje Pana Profesora znajdą się w przygotowywanym przez szkołę specjalnym wydaniu publikacji z okazji 120 rocznicy powstania „budy” w roku 2020.

  

 

Dziennik elektroniczny

Szukaj