Hej ogarnięci !!!

Goście z Ukrainy z wizytą w naszej szkole

W dniach od 12 do 15 listopada gościliśmy delegację dwojga nauczycieli ze szkoły w Równem na Ukrainie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie metod nauczania oraz sposobów organizacji pracy w szkole. Katerina i Serhiy mieli okazję obserwować lekcje, a także m.in. dowiedzieć się, jak prowadzić dokumentację szkolną w formie dziennika elektronicznego. Spotkali się również z uczniami, aby opowiedzieć im o swojej szkole, ukraińskim systemie edukacji oraz codziennym życiu na Ukrainie. Oprócz zajęć związanych stricte z celem wizyty, udało się im również pojechać do Krakowa, a także zwiedzić ekspozycję w lokalnym muzeum.

Wizyta przebiegła w bardzo serdecznej i życzliwej atmosferze, a jej podsumowaniem były obopólne deklaracje o chęci nawiązania współpracy między obydwiema szkołami.