Hej ogarnięci !!!

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Dnia 18.11.br w naszej Szkole gościliśmy koordynatora Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI z Poznania Wojciecha Zięba.W ramach tego spotkania wygłosił prelekcje Adopcja Serca szansa dla dzieci z ubogich Krajów Trzeciego Świata. Ukazał w trakcie tego spotkania istotę i sens Adopcji Serca polegającą na symbolicznym przyjęciu do swego serca i rodziny osieroconego lub biednego dziecka żyjącego w skrajnej nędzy i ubóstwie. Prelekcja ta ubogacona przeżyciami osobistymi autora i zdjęciami pogłebiła świadomość i wiedze wśród słuchaczy zarówno Uczniow i Nauczycieli o życiu dzieci i dorosłych żyjacych w skrajnym ubóstwie między innymi w Afryce jak i o możliwości pomocy w różnych aspektach począwszy od duchowych a kończąc na materialnych.