Hej ogarnięci !!!

Rekrutacja 2018

Zasady rekrutacji, profile klas, wyniki egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2016/2017


zobacz ulotkę

zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Uczniowie mogą wybrać trzeci przedmiot rozszerzony poza wymienionymi w profilach spośród: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, historia sztuki. Przedmioty mogą być realizowane w grupach międzyklasowych.

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE SUMA PUNKTÓW OTRZYMANYCH:

- za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzamin gimnazjalny – punkty według wyników egzaminu – maks. 100 pkt.

- za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów (biologia, historia, geografia, fizyka, chemia, język obcy) – maks. 80 pkt.

- za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – maks. 20 pkt.

  

Profile klas , krótka charakterystyka

 

klasa ekonomiczne

zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa geograficzno – matematyczna

przedmioty rozszerzone: geografia i matematyka

 Klasa geografia – język angielski

 przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski, trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród  wymienionych na stronie z zasadami rekrutacji.

 Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, informatyka stosowana, ekonomia
w praktyce

 Idealny wybór dla uczniów pasjonujących się zjawiskami społeczno – politycznymi

 i gospodarczymi, dla chcących w przyszłości zostać przedsiębiorcą, ekonomistą

 czy bankowcem. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: geografii,

 kartografii, geologii, geodezji, ekonomii, zarządzaniu i marketingu, stosunkach

 międzynarodowych, bankowości. Absolwenci wybierają również studia na uczelniach

 wojskowych.

Oferta dodatkowa: edukacja ekonomiczna, interdyscyplinarne zajęcia terenowe.

 

klasy politechniczne 

zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa matematyczno – fizyczna przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 Klasa matematyczno – chemiczna przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia

 Klasa matematyka - język angielski przedmioty rozszerzone: matematyka i język angielski

 Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród wymienionych na stronie
z zasadami rekrutacji.

 Przedmioty uzupełniające:historia i społeczeństwo, informatyka stosowana, rysunek techniczny

Profil dla uczniów odważnie stawiających czoła wyzwaniom współczesnego świata, zainteresowanych naukami ścisłymi. Absolwenci nie będą mieć problemu z dostaniem się na coraz popularniejsze i przyszłościowe kierunki studiów oferowane przez wszystkie uczelnie techniczne. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych m.in. na informatyce, automatyce, robotyce, elektronice, matematyce, astronomii, biofizyce, biotechnologii, budownictwie, mechatronice, mechanice
i budowie maszyn.

Oferta dodatkowa: wykłady i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej w szkole i na uczelni. Zajęcia dodatkowe z matematyki prowadzone
w ramach projektu „Matematyka nasza pasja” objętego patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 klasy przyrodnicze 

 

 zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa biologiczno – chemiczna  przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

Klasa biologiczno – matematyczna przedmioty rozszerzone: biologia i matematyka

 Klasa biologia - język angielski przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski

 Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród wymienionych na stronie z zasadami rekrutacji.

Przedmioty uzupełniające: laboratorium przyrodnicze, matematyka stosowana, fizyka
w medycynie, historia i społeczeństwo, podstawy ratownictwa medycznego

Doskonały wybór dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi lub planują studia medyczne. Ciekawe i nowoczesne metody nauczania, wycieczki tematyczne, służą rozwijaniu umiejętności obserwacji,rozumieniu zależności istniejących w środowisku przyrodniczym i praw nimi rządzących. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m. in. na:medycynie, stomatologii, farmacji, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii,ochronie środowiska, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym.

 Oferta dodatkowa:wykłady, zajęcia laboratoryjne, programy edukacji ekologicznej
i prozdrowotnej (we współpracy z Politechniką Rzeszowską 
i Uniwersytetem Jagiellońskim); przygotowanie do ukończenia kursów: kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownika WOPR, instruktora BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacyjnej

   klasy uniwersyteckie  

Klasa język angielski – język niemiecki przedmioty rozszerzone: język niemiecki, język angielski

Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: geografia, wos, język polski.

Przedmioty uzupełniające: przyroda, elementy historii sztuki lub elementy prawa, warsztaty dziennikarskie, edukacja teatralna i filmowa 

Dla prawdziwych humanistów, uczniów szczególnie zainteresowanych językiem polskim
i historią, pragnących poszerzać swą wiedzę w tych dziedzinach. Intensywna nauka przedmiotów humanistycznych realizowana będzie we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Klasa rozwijająca umiejętności komunikacji interpersonalnej, swobodnego pisania, wypowiadania się. Dodatkowe zajęcia zapewnią zdobycie wiedzy niezbędnej na wielu kierunkach studiów. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, np. filologii polskiej, historii, archeologii, psychologii, dziennikarstwie, politologii, prawie, socjologii, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, komunikacji społecznej, kulturoznawstwie, filozofii, kandydatów na studia azjatyckie, filologiczne, techniczne prowadzone w języku obcym.

Oferta dodatkowa: zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w naszej szkole i na uczelni oraz ciekawe wyjazdy przedmiotowe, zajęcia organizowane we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, radiem RDN (praktyki dziennikarskie kończące się certyfikatem), Gazetą Codzienną Nowiny, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

klasy humanistyczno - przyrodnicze 

 

 zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa język polski – biologia  przedmioty rozszerzone: język polski, biologia

Klasa język polski – geografia przedmioty rozszerzone: język polski, geografia

Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród wymienionych na stronie z zasadami rekrutacji.

Przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, elementy prawa, historia
i społeczeństwo, laboratorium przyrodnicze, informatyka stosowana, edukacja filmowa.

Doskonały wybór dla uczniów pragnących podjąć dalszą naukę na kierunkach: psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, komunikacja w praktyce społecznej, etyka, filozofia, kulturoznawstwo, etnologia, psychologia zarządzania, zarządzanie kulturą i mediami.