Hej ogarnięci !!!

Podziękowanie

Dyrekcja
I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy

serdecznie dziękuje

Fundacji FFiL Śnieżka SA "Twoja szansa"


Radzie Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy
Panu Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Moskalowi

za udzieloną pomoc

w sfinansowaniu nagród za szczególe osiągnięcia dla uczniów naszej szkoły.

                               P.O.  Dyrektora Szkoły

                                    mgr Ludmiła Stelmach-Kołodziej