Hej ogarnięci !!!

Poczet dyrektorów

Józef Szydłowski

Pracował w szkole w latach 1900 - 1918. Uczył propedeutyki filozofii.

Michał Staroń

Tymczasowy kierownik szkoły w latach 1918-1919. Uczył historii i geografii.

Piotr Passowicz

Dyrektor w latach 1919-1925. Uczył łaciny, greki i propedeutyki filozofii

ks. Błażej Kotfis

Dyrektor w latach 1925-1932. Członek Rady Miasta Dębicy. Uczył religii.

Franciszek Sadowski

Dyrektor w latach 1933-1948. Uczył fizyki.

Zofia Hołubowicz

Dyrektor w latach 1948-1949. Wykładała historię i naukę o Polsce.

Jan Czychin

Dyrektor w latach 1949-1954. Uczył języka rosyjskiego.

Wiktor Pietrzykowski

Dyrektor w latach 1954-1964.

Edmund Galas

Dyrektor w latach 1964-1987. Uczył historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Stanisław Kłok

Dyrektor w latach 1987-1991. Uczył w naszym liceum geografii.

Dziennik elektroniczny

Szukaj