Hej ogarnięci !!!

Józef Szydłowski

Pracował w szkole w latach 1900 - 1918. Uczył propedeutyki filozofii.

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Dziennik elektroniczny

Szukaj