Hej ogarnięci !!!

Michał Staroń

Tymczasowy kierownik szkoły w latach 1918-1919. Uczył historii i geografii.

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Dziennik elektroniczny

Szukaj