Hej ogarnięci !!!

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO

 Powiat Dębicki zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ulicy Słowackiego 9 w Dębicy zgodnie z ekspertyzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO

Ogłoszenie o konkursie

pobierz załącznik

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
NR RPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

 

Ogłaszający konkurs:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

ul. Słowackiego 9

39 – 200 Dębica

NIP: 872 220-99-72

REGON: 691682010

Strona internetowa: www.jagiello-debica.edu.pl

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych. Partnerstwo zawiązuje się w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie

Dane teleadresowe szkoły

 

pełna nazwa szkoły  I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły
adres  ul. Słowackiego 9
kod 39-200 Dębica
województwo podkarpackie
telefon 14 6702616
fax 14 6764515
adres www jagiello-debica.edu.pl
adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Dziennik elektroniczny

Szukaj