Hej ogarnięci !!!

Oddziały A1 i A2


Profil dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, fascynujących się światem nowoczesnych technologii, kreatywnych, lubiących wyzwania. Uczy abstrakcyjnego i logicznego myślenia, planowania strategicznego, podejmowania decyzji.

Zajęcia przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych związanych z matematyką, fizyką i astronomią, informatyką. Wiedza i kompetencje matematyczne są obecnie pożądane przez różne uczelnie np. ekonomiczne, medyczne czy prawnicze.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej, Zajęcia dodatkowe z matematyki w ramach projektu „Matematyka bliżej nas” objętego patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie z informacjami zawartymi w zasadach rekrutacji.

 

 

 

Matura 2020 - aktualizacja 20 maja 2020

Szukaj