Hej ogarnięci !!!

Oddziały B1 i B2

 


Dla prawdziwych humanistów, uczniów szczególnie zainteresowanych językiem polskim, historią wiedzą o współczesnym świecie. Intensywna nauka przedmiotów humanistycznych realizowana będzie we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Polonistyki i Dziennikarstwa oraz Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Instytutem Pamięci Narodowej (Oddział w Rzeszowie).

 Klasa rozwijająca umiejętności komunikacji interpersonalnej, swobodnego pisania, wypowiadania się. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, np. filologii polskiej, historii, archeologii, dziennikarstwie, politologii, prawie, filozofii, socjologii, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, komunikacji społecznej, kulturoznawstwie.

Możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie z informacjami zawartymi w zasadach rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matura 2020 - aktualizacja 20 maja 2020

Szukaj