Hej ogarnięci !!!

Oddział E

 

 

 Doskonały wybór dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi lub planują studia medyczne. Ciekawe i nowoczesne metody nauczania, wycieczki tematyczne, służą rozwijaniu umiejętności obserwacji, rozumieniu zależności istniejących w środowisku przyrodniczym i praw nimi rządzących. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m. in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii, chemii.

 Wykłady, zajęcia laboratoryjne, programy edukacji ekologicznej i prozdrowotnej będą prowadzone we współpracy z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.

Możliwość wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie z informacjami zawartymi w zasadach rekrutacji.