Hej ogarnięci !!!

REGULAMIN KONKURSU PT.: "WIERSZ O KSIĄŻCE LUB BIBLIOTECE"

REGULAMIN  KONKURSU PT.: "WIERSZ O KSIĄŻCE LUB BIBLIOTECE"

Organizator:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

Cele konkursu  :

-rozwijanie zainteresowań książką i czytaniem,

-rozbudzanie wyobraźni i pasji literackiej,

-inspirowanie uczniów do pracy twórczej,

Kryteria oceny prac:

-pomysłowość,

-oryginalność ujęcia tematu,

-samodzielność wykonania,

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Napisanie wiersza o książce lub bibliotece.

Do konkursu zgłaszany jest samodzielnie napisany wiersz.

Wiersz powinien być napisany na komputerze, na kartce formatu A 4.

Do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę.

Prace należy dostarczyć do do biblioteki szkolnej do dnia 30 października 2020r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone !

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W  KONKURSIE!