Hej ogarnięci !!!

Olimpiada Innowacji Technicznych

 Michał Posłuszny i Patrycja Żółkiewska  (III a) zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady Innowacji Technicznych.

Michał i Patrycja opracowali dokumentację autorskiej aplikacji mobilnej „Knowledge Bio". Ich projekt jest nowatorską pomocą dydaktyczną, która znacząco ułatwi naukę biologii w szkole średniej i na studiach. 

 Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz
 
 
 

Dziennik elektroniczny

Szukaj