Hej ogarnięci !!!

Kolejny sukces naszych uczniów!

Uprzejmie informujemy iż w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie ustanowienia Podkarpackiego Finału Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie, do którego zakwalifikowało się 30 najlepszych uczniów z Podkarpacia. 

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą jest szerzenie wśród uczniów  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym - konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka.W Olimpiadzie brało udział 2500 uczniów z 266 szkół w całej Polsce. Nasi uczniowie Filip Różak zajmując XVI miejsce i  Jakub Lachcik zajmując XXVII miejsce, zostali Laureatami Podkarpackiego Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Uczniów prowadziła  i przygotowywała p. Agnieszka Mastaj.

Olimpiada to kolejny nowatorski w skali kraju pomysł WSPiA. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana była razem z Podkarpackim Kuratorium Oświaty.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Dziennik elektroniczny

Szukaj