Hej ogarnięci !!!

Szkolny konkurs – „Fraszka o przemijaniu”

Pamięci Jana Sztaudyngera - poety, fraszkopisarza, satyryka,

byłego profesora naszej szkoły, nauczyciela języka polskiego.

Biblioteka szkolna  zaprasza do udziału w konkursie na napisanie fraszki o przemijaniu.

 Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:

- wspomnienie o Janie Sztaudyngerze,  zapoznanie się z jego twórczością,

- odkrywanie talentów poetyckich wśród uczniów,

- rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprzez pisemną formę,

- promowanie rozrywki umysłowej,

- podniesienie poziomu czytelnictwa.

2. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

3. Zasady konkursu:

- praca konkursowa powinna być napisaną samodzielnie fraszką i zawierać minimum 2 wersy,

- ocenie będą podlegać: zgodność z tematem, styl i język, kreatywność, oryginalność,

- pracę konkursową należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 16.12.2019r.,

- przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na to, że zostanie zaprezentowana na pokonkursowej wystawie,

- oceny prac dokona profesjonalne jury,

- autorom najlepszych fraszek zostaną przyznane nagrody książkowe i szóstka za aktywność języka polskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 „Dziękuję za konkurs…”

 Miło nam poinformować, że Pan Jan Jacek Sztaudynger - syn poety Jana Sztaudyngera napisał do społeczności naszej szkoły: „Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, dziękuję za konkurs – FRASZKA O PRZEMIJANIU”.
Pan J.J. Sztaudynger dodał również: „Ojciec bardzo cenił fraszki najkrótsze, więc może warto dopuścić do konkursu fraszki 2-wersowe”. Wobec tak cennej sugestii, w regulaminie konkursu organizowanego przez bibliotekę szkolną dokonujemy korekty – fraszka powinna zawierać min. 2 wersy.

Przypominamy, iż termin przekazywania pracy konkursowej upływa z dn. 16.12.2019r.
Panu J. J. Sztaudyngerowi dziękujemy za cenny wkład w niniejszy konkurs.