Hej ogarnięci !!!

Jakub Lachcik zakwalifikowany do zawodów centralnych XVII Olimpiady Znajomości Afryki

Jakub Lachcik, uczeń klasy 2c I LO w Dębicy został zakwalifikowany
do zawodów centralnych XVII Olimpiady Znajomości Afryki.
Zawody odbędą się w kwietniu w Warszawie. Wynik, który uzyskał
Kuba w czasie zawodów okręgowych daje mu 6. lokatę w Polsce.
Kubie gratulujemy wyniku.

 Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową Olimpiadą 
tematyczną, organizowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego,
przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków
bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów
naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo
w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu
tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na
jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne
narody i kultury


 

 

Dziennik elektroniczny

Szukaj