Hej ogarnięci !!!

Kamila finalistką Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Z przyjemnością informujemy, że Kamila Undas, uczennica klasy III a, wywalczyła tytuł finalisty XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (zajęła 38. miejsce w kraju).

            Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. To dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiada interdyscyplinarna, która może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, niezależną decyzję podejmuje jednak zawsze senat danej uczelni. Na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, zaś finaliści – maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Do udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej potrzebna jest umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.