Hej ogarnięci !!!

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy na rok szkolny 2022/2023

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
  • §  ZARZĄDZENIE NR 1/2022 PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim.

 

Zasady rekrutacji do szkoły:

1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu zewnętrznego.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy na...

Przedmioty punktowane przy naborze do I Liceum Ogólnokształcącego

Dębica, 25.02.2022 r. 

Przedmioty punktowane przy naborze do I Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy na rok szk. 2022/2023.

 Zgodnie z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r. informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym  do I LO w Dębicy w roku szk. 2022/23 będą brane pod uwagę oceny ze świadectwa z następujących zajęć edukacyjnych:

1. język polski
2. matematyka
3.  historia
4. biologia
5. geografia


Dyrektor I LO w Dębicy

Wiesław Ostafin

  

Nabór na rok szkolny 2022/2023

 

Szkoła

Typ szkoły

Podbudowa

Okres kształcenia

Zawód/przedmioty w zakresie rozszerzonym

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

matematyka,

fizyka,

j. angielski

0,5

15

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

matematyka,

geografia,

j. angielski

O,5

15

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

j. polski,

historia,

wiedza o społ.

1

30

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

geografia,

wiedza o społ.,

j. angielski

1

30

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

j. polski,

biologia,

j. angielski

1

30

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

biologia,

chemia

1

30

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

biologia,

chemia,

j. angielski

1

30

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

j. angielski

j. polski,

j. fr./ j. hiszp.

0,5

15

I LO

LO

szkoła podstawowa

4

j. angielski,

j. polski,

j. fr./ j. hiszp.

0,5

15

Razem

-

--

-

-

7

210

 

 

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3325362

Szukaj