Hej ogarnięci !!!

Plan pracy samorządu szkolnego 2020/2021

Samorząd Uczniowski wykonuje zadania statutowe przewidziane Regulaminem Uczniów I LO, a ponadto czynnie włącza się w organizację imprez przewidzianych do realizacji w kalendarzu  na dany rok szkolny.

Imprezy cykliczne:
1.    Inauguracja roku szkolnego.
2.    Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
3.    Dyskoteka integracyjna dla uczniów klas pierwszych.
4.    Święto Edukacji Narodowej.
5.    Spotkanie opłatkowe dla społeczności szkolnej.
6.    Święto patrona szkoły.

Ponadto współpracuje z organizacjami młodzieżowymi na terenie szkoły:
- szkolnym kołem PCK i włącza się w organizację akcji charytatywnych.

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3425900

Szukaj