Hej ogarnięci !!!

Rafał Lenart finalistą XIX Olimpiady Znajomości Afryki

Miło poinformować, że uczeń klasy 3c I Liceum Ogólnokształcącego Rafał Lenart znalazł się na liście 45 uczestników etapu okręgowego XIX Olimpiady Znajomości Afryki, którzy otrzymali tytuł finalisty i możliwość ubiegania się o tytuł laureata.

Rafał jest uczniem klasy o profilu język polski, historia, geografia.

Olimpiada Znajomości Afryki jest jedną z ponad 20 olimpiad przedmiotowych z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zwalnia ona ze zdawania egzaminu dojrzałości, ale zapewnia miejsce na kilku prestiżowych kierunkach studiów, między innymi jej finaliści przyjmowani są poza kolejnością na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uczestnik olimpiady musi wykazać się wiedzą interdyscyplinarną, która w przypadku tej olimpiady obejmuje znajomość historii, geografii, religii i wiedzy o misjach na terenie Afryki. W I LO start uczniów w tej olimpiadzie, od kilku lat, koordynuje Tomasz Kozioł. Duży udział w sukcesie Rafała mieli jego nauczyciele: historii – Aneta Kwolek, geografii – Bogdan Pytel, Tomasz Kozioł i religii – ks. Rafał Jagoda.

Rafałowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na zawodach III stopnia, które odbędą się w Warszawie w dniach 14.-15.04.2021.

 

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3577113

Szukaj