Hej ogarnięci !!!

Erazmus 2023

Kolejny dzień projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy"

Niedziela w Grecji bardzo słoneczna. Po porannych zajęciach wyruszyliśmy do Platamonas zdobywać Wzgórze Zamkowe, wykonać zaplanowane zadania i szukać mieszkających tam żółwi.

Zobacz pozostałe fotografie

Nasze liceum otwarte na współpracę międzynarodową.

 

W ramach projektu  „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy" w Mpakogianni private school w Grecji odbyły się zajęcia orgnizacyjne - zapoznanie z  zespołem Olympus Education.

Grecja przywitała uczestników przedsięwzięcia słońcem.

 

Rusza kolejny projekt dla naszej młodzieży. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Grecja!!!

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych, cyfrowych i samorozwoju, wzmacnianie cech indywidualnych i socjologicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Życzymy owocnej pracy.

 

Rekrutacja do projektu

 

 

Opis projektu

 

 

Regulamin rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Projekt pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy – edycja 2022”

nr 2021-1-PMU-42747

 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1 § Postanowienia ogólne

 1. Przedsięwzięcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy – edycja 2022” o numerze 2021-1-PMU-4274, w ramach której planowana jest mobilność edukacyjna (wyjazd zagraniczny) ucznia, realizowany jest jako działanie “Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Przedsięwzięcie realizowane jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, ul. J. Słowackiego 9, 39-200 Dębica, zwane dalej Organizacją Wysyłającą lub Szkołą.
 3. Organizacją przyjmującą w projekcie jest grecka szkoła Mpakogianni private school, Terpsithea 1, 41500 Larisa, zwana dalej Partnerem Projektu.
 4. W ramach projektu planowana jest realizacja mobilności w terminie 25.03.2023-05.04.2023 plus 2 dni na dojazd tam i z powrotem.
 5. W mobilności weźmie udział grupa 20 uczniów Liceum w wieku 15-19 lat z klas I-III.
 6. Celem głównym projektu jest:Uczeń biorący udział w projekcie nie ponosi kosztów finansowych.
  1. wzmocnienie kompetencji kluczowych i wiedzy przedmiotowej 20 uczestników mobilności,
  2. wzmocnienie motywacji i aktywności uczniów, integracja środowiska uczniowskiego,
  3. wyrównanie szans edukacyjnych osób z mniejszymi szansami (min. 10 osób),
  4. podniesienie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej i zarządzającej (2 osoby, jako opiekunowie, towarzyszący uczniom podczas mobilności)
  5. wzmacnianie prestiżu Szkoły jako partnera otwartego na współpracę międzynarodową.
 7. Koszty uczestnictwa pokrywa I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy – edycja 2022” o numerze 2021-1-PMU-4274.

 

2 § Zakres wsparcia

 1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów i uczennic, kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym w klasach II-III w wieku 16-18 lat, zwanych dalej Uczestnikami Projektu, którzy do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.
 2. W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.
 3. W ramach projektów PO WER „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.
 4. Z projektu nie są wykluczone osoby, które brały już udział w mobilnościach edukacyjnych finansowanych ze środków ERASMUS+, jednak zostaną oni zakwalifikowani w pierwszej kolejności na listę rezerwową i będą mogli wziąć udział w projekcie w przypadku, kiedy lista osób zrekrutowanych, dla których udział w projekcie będzie pierwszą możliwością realizacji zagranicznej mobilności, nie będzie zawierać 20 uczestników.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością, a także działania przygotowawcze są pokrywane przez Szkołę z dofinansowania. Czas trwania mobilności dla każdego Uczestnika wyniesie 12 dni + 2 dni dojazdu, w tym:

Plakat projektu

 

Podstawowe informacje o projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy - edycja 2022” nr 2021-1-PMU-4274

Nadszedł ten moment, kiedy umowa została podpisana i możemy podać następne informacje na temat naszego kolejnego projektu edukacyjnego, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Tytuł projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy - edycja 2022” 

Numer projektu: 2021-1-PMU-4274 

Szkoła przyjmująca:  Mpakogianni private school w Grecji 

Planowany termin wyjazdu do Grecji to 24.03-6.04.2023 roku. 

W projekcie uczestniczyć będzie 20 uczniów i uczennic liceum  wraz z towarzyszącymi osobami w postaci 2 nauczycieli-opiekunów. 

Przed mobilnością Szkoła przy wsparciu Partnera przeprowadzi kurs przygotowujący do mobilności, w którym udział wezmą osoby wyłonione w rekrutacji  

W trakcie dwutygodniowego wyjazdu (z czego dwa dni będą przeznaczone na podróż), uczestnicy będą zobowiązani do stworzenia bloga kulinarnego, poświęconego daniom kuchni greckiej i polskiej. Współpraca w międzynarodowych grupach, możliwość komunikacji w języku obcym, nabywanie wiedzy z dziedziny nowych technologii niezbędnej do efektywnej pracy przy realizacji projektu, jak i możliwość poznania historii i kultury Grecji wpłyną na wzrost kompetencji, wiedzy jak i samorozwój uczestników mobilności.   

Oprócz rozwoju kompetencji kluczowych, program mobilności zakłada także nabycie praktycznych umiejętności, poszukiwanych przez pracodawców, obejmujących efektywne wykorzystywanie narzędzi informatycznych niezbędnych do budowania i administrowania stron internetowych czy analiza i świadome przetwarzanie danych.   

Umiejętności nabyte w trakcie projektu zostaną zaprezentowane i przekazane pozostałym uczniom szkoły przez uczestników mobilności po ich powrocie z Grecji podczas zaaranżowanych do tego celu spotkań na terenie naszej placówki. 

 

Kolejny wyjazd przed nami….

Z radością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, przyznała naszemu liceum dodatkowe środki na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Została podjęta decyzja o zatwierdzeniu do realizacji naszego przedsięwzięcia, które  w trakcie procesu selekcyjnego uzyskało 80 punktów i było umieszczone na liście rezerwowej.

W związku z kończącym się w 2023 roku projektem „Ponadnarodowa mobilność uczniów” okres realizacji naszego może trwać od 1 marca do 30 czerwca 2023 roku.

Rozpoczynamy kontraktowanie. Wkrótce kolejne informacje….

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4300241

Szukaj