Hej ogarnięci !!!

Przygotowanie do mobilności w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy”

Uczniowie Szkoły zakwalifikowani do udziału w projekcie zrealizowali kurs przygotowawczy do wyjazdu. Oprócz wsparcia organizacyjnego, podczas zajęć poruszane były ciekawe tematy, które nie tylko zwiększyły gotowość młodzieży do uczestnictwa z zagranicznej mobilności, ale również rozbudziły apetyt na grecką przygodę!

Cele przygotowania

Projekty ponadnarodowej mobilności uczniów to nie tylko wyjazdy edukacyjne – ale również szereg innych działań, które również mają wpływ na zwiększanie kompetencji wszystkich uczestników projektu. Wśród nich można wymienić właśnie przeprowadzenie przygotowania uczestników – obligatoryjnego kursu, podejmującego zagadnienia związane z tematyką projektu.

Dzięki przygotowaniu uczestnicy zwiększają gotowość do odbycia wyjazdu w różnych wymiarach. W trakcie kursu językowego poznają słownictwo ułatwiające codzienne funkcjonowanie za granicą, a także to bezpośrednio związane z obszarem tematycznym mobilności. Część merytoryczna programu poświęcona Grecji, jej kulturze, historii, gospodarce, społeczeństwu, służy zarówno zebraniu informacji przydatnych w podróży, jak i – przede wszystkim – zwiększeniu wiedzy na temat kraju przyjmującego, która będzie miała wpływ na aktywne uczestnictwo w zajęciach podczas mobilności i wysoką jakość wypracowywanych rezultatów materialnych. Przygotowanie pedagogiczne zwiększa motywację do działań grupowych i indywidualnych, psychiczną gotowość do odbycia wyjazdu oraz pozwala na dokładne określenie zakresu wsparcia, którego potrzebuje uczeń ze strony Szkoły i opiekunów.

Ważnym elementem przygotowania jest również ewaluacja – mierzenie poziomu gotowości uczniów do udziału w mobilności oraz ich kompetencji, w tym po zakończonym przygotowaniu.

Przebieg kursu

Przygotowanie objęło łącznie 32 godziny. W zajęcia zaangażowani byli wszyscy uczniowie biorący udział w mobilności, a oprócz tego Szkoła zorganizowała także spotkania i indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów, podczas których przedstawiono szczegółowy plan wyjazdu oraz kwestie organizacyjne i związane z kontaktem na miejscu.

Sam kurs skierowany do uczniów objął:

- 15 godzin zajęć z języka angielskiego. Oprócz zwiększenia zasobu słownictwa duży nacisk został położony na praktykę językową, tak by wesprzeć uczniów w wyzbywaniu się bariery językowej i pomóc im w swobodnej komunikacji w Grecji. Tradycyjna formuła została więc uzupełniona konwersatoriami, a młodzież przygotowywała się również do zaprezentowania Szkoły, regionu i uczestników projektu przed greckim audytorium w trakcie mobilności.

- 2 godziny zajęć z języka greckiego. Ta część była niemałym zaskoczeniem dla uczestników i wzbudziła ich duży entuzjazm! Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zwroty grzecznościowe, pozdrowienia czy słownictwo, które może przydać się podczas wyjazdu. Za opracowanie materiałów odpowiedzialna była Szkoła Partnerska.

- 5 godzin zajęć poświęconych Grecji. Od antycznej historii po współczesność… Ten panel pozwolił uczniom pogłębić wiedzę na temat kraju przyjmującego, w tym jego kultury czy stylu życia mieszkańców. Omówiono także lokalną charakterystykę regionu Riwiery Olimpijskiej i samej Larisy. Tematyka poruszana podczas zajęć była ściśle związana z planowanym zakresem merytorycznym mobilności.

- 5 godzin zajęć terenowych i pracy własnej. W tym czasie uczniowie pozyskiwali i gromadzili materiały na temat Dębicy, regionu i samej Szkoły – i na tej podstawie przygotowali prezentacje, które zostaną wygłoszone podczas spotkania inauguracyjnego w Szkole Przyjmującej.

Uczestnicy wzięli udział również w przygotowaniu pedagogicznym (łącznie 2 godziny), na które złożyły się indywidualne rozmowy, wywiadu z udziałem pedagoga oraz kurs BHP, którego ważnym elementem było szkolenie z zasad reżimu sanitarnego w dobie COVID-19.

Podsumowanie

Uczestnictwo w przygotowaniu w istotny sposób przyczyniło się do zwiększenia poczucia gotowości młodzieży do wyjazdu. Bardzo dziękujemy kadrze nauczycielskiej, która zaangażowała się w przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć. Przeprowadzona ewaluacja pokazuje, że nasi szkolni reprezentanci świetnie poradzą sobie podczas mobilności!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez uczniów w ramach przygotowania:

 

Inicjatywa „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4209932

Szukaj