Hej ogarnięci !!!

Kto tu rządzi. Trzecia czy pierwsza władza?

W dniu dzisiejszym klasa 3b w czasie wizyty w Sądzie Rejonowym w Dębicy przyglądała się przebiegowi rozpraw karnych, zwiedzała budynek sądu, w tym pokój przesłuchań małoletnich świadków, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, przymusowo doprowadzanych oraz archiwum wydziału ksiąg wieczystych, zapoznając się  z papierową i elektroniczną wersją księgi wieczystej.


"W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władz […]. Na mocy pierwszej panujący lub urzędnik stanowi prawa na przeciąg pewnego czasu lub na stałe tudzież poprawia lub znosi prawa istniejące. Na mocy drugiej rozstrzyga o wojnie lub pokoju, wyprawia lub przyjmuje poselstwa, strzeże bezpieczeństwa, zapobiega najazdom. Na mocy trzeciej, karze zbrodnie lub sądzi pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Tę ostatnią władzę nazwiemy władzą sądowniczą, drugą zaś po prostu wykonawczą państwa. [...] Gdzie w jednej osobie lub jednym ciele urzędowym władza prawodawcza łączy się z władzą wykonawczą, tam nie masz wolności, albowiem istnieje obawa, że ten sam monarcha [...] stanowić będzie prawa tyrańskie, by je wykonywać po tyrańsku. Nie masz wolności, skoro władza sądownicza nie jest oddzielną od władzy prawodawczej i wykonawczej. Jeśli złączona jest z władzą prawodawczą, powstaje samowolność w stosunku do życia i wolności obywatela, albowiem sędzia będzie zarazem prawodawcą. Jeśli jest złączona z władzą wykonawczą, sędzia będzie posiadać władzę ujarzmiciela [...]."

                                                                              Monteskiusz, O duchu praw, t. 1, tłum. M. Szczaniecki, Warszawa.

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183237

Szukaj