Hej ogarnięci !!!

Akcja sprzątanie świata 2021

W dniu 13 września 2021 r., zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata, która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne. W zbiórce uczestniczyły klasa 2d i 1a.

Pomimo intensywnie padającego deszczu zbiórka zakończyła się zebraniem kilku worków śmieci. Cieszy nas fakt, że w tym roku było ich mniej niż w latach ubiegłych. Tradycyjnie po przeprowadzonej akcji zapalone zostało ognisko, gdzie Pan leśniczy w bardzo interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane  z  funkcjonowaniem lasu.