Hej ogarnięci !!!

Nowoczesne pracownie przedmiotowe.

21 września w naszym liceum miało miejsce oficjalne otwarcie dwóch nowych pracowni przedmiotowych. Pracowni językowej i biologicznej.
Zostały one wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne. W pracowni językowej zainstalowano przestrzeń edukacyjną łączącą zalety pracowni terminalowej i językowej. Do pracowni biologicznej zakupiono modele anatomiczne, tablice dydaktyczne, mikroskopy, programy multimedialne. Sala ta została gruntownie wyremontowana.

Inwestycje te były możliwe dzięki funduszom pochodzącym z naszego Starostwa Powiatowego. Oficjalnego otwarcia w obecności dyrekcji naszego liceum dokonał wicestarosta Adam Pieniążek i dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy dr Anna Wilczyńska.