Hej ogarnięci !!!

Gratulacje dla DOKTORA Krzysztofa Kosińskiego


Miło poinformować, że dnia 29 września 2021 roku Pan Krzysztof Kosiński – nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy obronił rozprawę doktorską na  temat: „Czynniki kształtujące przeżywalność i dyspersję introdukowanych bażantów „Phasianus colchius” i uzyskał tytuł doktora biologii.

 Promotorem pracy była dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR.

            Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego tytułu naukowego i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym, naukowym i zawodowym.

                                                                                   Społeczność I LO w Dębicy