Hej ogarnięci !!!

Ciekawa lekcja historii.

Dnia 7.10.2021 roku uczniowie klas 3b i 3b3 uczestniczyli w wykładzie Pana Profesora Tomasza Pudłockiego. Wykład był poświęcony roli artystów w życiu XIX-wiecznych narodów oraz ich wpływowi na dążenia niepodległościowe i poczucie tożsamości narodowej. Był on częścią międzynarodowego projektu, a nasza szkoła została wybrana do jego przeprowadzenia dzięki wieloletniej współpracy z Instytutem Historii UJ.

Pan Profesor prowadził nas przez zawiłe zagadnienia związków kultury z procesami narodotwórczymi, barwnie opowiadał o życiu i twórczości geniuszy epoki romantyzmu, tłumaczył trudne zagadnienia społeczne XIX wieku. Uczniowie byli także  zapraszani do włączania się w tok wykładu.

Była to niestereotypowa, ciekawa lekcja historii.