Hej ogarnięci !!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU " CZYTAM TU, CZY TAM, CZYTAM"

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  " CZYTAM TU, CZY TAM, CZYTAM"

1. Organizator:

Organizatorem knkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Wladysława Jagiełły w Dębicy.

 2. Cele konkursu:

- promowanie książki i czytelnictwa,

- inspirowanie aktywności twórczej młodzieży,

- rozwijanie pasji związanych z fotografią,

3. Zasady konkursu:

Prace powinny przedstawić, w dowolnej fotograficznej konwencji temat:

" Czytanie" ( dokładniej osoba "przyłapana" na czytaniu w różnych miejscach).
 W realizacji prac konkursowych można wykorzystać miejsca publiczne, środki transportu, bibliotekę, szkołę, itp.

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,

- prace zostały wykonane osobiście,

- nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć prace fotograficzne o formacie co najmniej
 10 x 15 cm ( mogą być kolorowe lub czarno - białe).

Zgłaszane do konkursu fotografie należy na odwrocie podpiać: imię i nazwisko, klasa, tytuł zdjęcia. 

Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 08.12.2021r.

 

4. Kryteria oceny prac konkursowych:

 - oryginalność ujęcia tematu ( ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu),

- estetyka,

- jasność przekazu.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA  UDZIAŁU W KONKURSIE!