Hej ogarnięci !!!

Warsztaty laboratoryjne z biologii.

W dniu dzisiejszym odbywają się warsztaty laboratoryjne z biologii. Udział w nich biorą uczniowie klasy 3e3 o profilu biologiczno- chemicznym. Młodzież dowiedziała się czym charakteryzują się organizmy jednokomórkowe, na czym polega zjawisko "czerwonego śniegu", w drugiej części zajęć uczniowie zostali postawieni przed nielada wyzwaniem odszukania, oznaczenia oraz nazwania gatunków glonów znajdujących się w  preparatach mikroskopowych.