Hej ogarnięci !!!

Wspomnienie dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy o zmarłym 6 listopada 2021 roku, Profesorze Leszku Starklu


Panie profesorze dziękuję!

Dwa lata temu, 8 listopada 2019 roku przybył Pan do swojej ukochanej szkoły z pięknym wykładem dla całej społeczności Dębicy, którego wysłuchało wielu słuchaczy. Jeszcze wtedy było widać, że siły sprzyjają, ale niestety już na odsłonięcie popiersia,  tak przez Pana docenianego  patrona szkoły Króla Władysława Jagiełły,  w styczniu 2020 roku nie mógł Pan przybyć, o czym w bezpośredniej rozmowie telefonicznej  mnie Pan poinformował.

Zatem dnia 8 listopada 2019 roku Dębica pożegnała  w „Jagielle” osobę, niezwykłą, wielkiego formatu, człowieka wychowanego w duchu kultury klasycznej. Pana zainteresowanie i troska o swoją „budę” u schyłku swoich lat było czymś wspaniałym!

Panie Profesorze, spoczywaj w pokoju. Niech łaskawy Bóg przyjmie Cię do swojego Królestwa!

                                                                                                                         Wiesław Ostafin