Hej ogarnięci !!!

Dobro wraca!


Kolejny już raz fundacja Św. Mikołaja pomaga uczniom z naszej szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendia św. Mikołaja trafiły do 11 uzdolnionych i zaangażowanych społecznie uczniów. Łączna kwota udzielonego wsparcia przez fundację to 25.000zł.
Program Stypendia św. Mikołaja zrodził się z marzenia, by w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie może rozwijać swoich pasji i talentów. Fundacja stawia na budowanie kultury solidarności w społecznościach lokalnych - dlatego program Stypendia św. Mikołaja prowadzony jest w ścisłej współpracy ze szkołą, która zaangażowana jest w wybór stypendystów i prowadzenie zbiórek pieniędzy na stypendia. W ten sposób umacnia się tradycja pomagania sobie nawzajem, otaczania opieką potrzebujących, a program stypendialny zbudowany jest na rzeczywistym zaufaniu społecznym. Ambasadorami programu między innymi są: Marek Niedźwiecki, Artur Andrus czy Wojciech Mann. Szkolnym koordynatorem projektu jest pedagog Agnieszka Zapał- Róg.
W ramach wdzięczności 20 uczniów z naszej szkoły, poprzez zdalny wolontariat, jako pomocnicy Świętego Mikołaja piszą listy do fundatorów stypendiów dziękując za okazane, szczodre serce.