Hej ogarnięci !!!

. „Zycie pełne emocji"- prelekcja i warsztaty

W poniedziałek 8 listopada gościł w murach naszej szkoły  psycholog ks. Krzysztof Jankowski. Wygłosił  dla klas trzecich prelekcje połączoną z warsztatami pt. „Zycie pełne emocji".  Wskazał  również na istotę tożsamości osoby, miłości wzajemnej, dbania o higienę życia psychicznego jak i fizycznego.
Słowa wdzięczności w imieniu społeczności szkolnej przekazała pedagog Małgorzata Gawle-Wiernasz, zapraszając jednocześnie ks. Krzysztofa do dalszej współpracy.