Hej ogarnięci !!!

Wizyta edukacyjna w Sądzie Rejonowym w Dębicy

W dniu 9. XI. 2021r., uczniowie I LO pod opieką Agnieszki Mastaj  brali udział w praktycznych zajęciach z podstaw prawa z  wos -u w Sądzie Rejonowym w Dębicy. Dzięki uprzejmości Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy Katarzyny Radzik uczniowie brali udział w  postępowaniu karnym w sprawie o wykrocznie ruchu drogowego. Nasi uczniowie poznali strukturę organizacji Sądu Rejonowego w Dębicy. Pani Sędzia Katarzyna Radzik dokonała prelekcji na temat prawa karnego oraz funkcjonowania struktury sądu. Nasza młodzież zwiedziła archiwum sądu, pokój przesłuchań z lustrem weneckim, nowoczesną salę rozpraw, celę oraz szatnię samoobsługową. Takie zajęcia w praktyce zainspirowały młodzież I LO do pogłębiania wiedzy z podstaw prawa i przyszłych planów o studiach prawniczych. Bardzo dziękujemy Pani Wiceprezes Katarzynie Radzik za możliwość takich zajęć i nawiązania współpracy w przyszłości zajęć cyklicznych.