Hej ogarnięci !!!

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i warsztaty profilaktyczno – plastyczne w I LO

Dzień ten obchodzony jest co roku 10 grudnia – w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ten kluczowy dla całego świata dokument został podpisany w 1948 roku. Deklaracja stała się dokumentem przełomowym, w którym ogłoszono niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej – niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest dostępny w ponad 500 językach i jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

Uczniowie naszej szkoły uczcili Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypominając, że każdy z nas na prawo GODNIE żyć, biorąc udział w warsztatach profilaktyczno – plastycznych. W przygotowaniu plakatów oraz ulotek pomagali im, wygłaszając prelekcję: Marzena Socha, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz starszy aspirant Tomasz Totko z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Uczniowie zostali uwrażliwieni na problemy różnego rodzaju przejawów przemocy m. in. rówieśniczej czy cyberprzemocy. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Dębicy. Koordynatorkami projektu były Agnieszka Zapał – Róg oraz Renata Maciejowska.