Hej ogarnięci !!!

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy na rok szkolny 2023/2024

  

Lp.

Przedmioty rozszerzone

I język obcy

II język obcy

(jeden do wyboru)

Liczba miejsc

 1

matematyka,

fizyka,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

30

  2

matematyka,

geografia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. hiszpański

30

 3

j. polski,

historia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

30

 4

geografia,

wiedza o społeczeństwie,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

15

5

geografia,

biznes i zarządzanie,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

15

6

j. polski,

biologia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

60

7

biologia,

chemia

j. angielski

j. niemiecki / j. francuski

30

 8

biologia,

chemia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

30

9

j. polski,

j. francuski

j. angielski

j. angielski

j. francuski

15

10

j. polski,

j. hiszpański,

j. angielski

j. angielski

j. hiszpański

15