Hej ogarnięci !!!

Gościliśmy młodzież z Izraela.

10 września 2012 r. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy już po raz trzeci gościło młodzież z Ashdod w Izraelu. Wizyta ta, podobnie jak dwie poprzednie, została zrealizowana w ramach projektu „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów” mającego na celu integrację młodzieży polskiej i izraelskiej, których nacje od lat powiązane są wspólnymi dziejami. Nad organizacją i przebiegiem spotkań w naszej szkole czuwa p. Ludmiła Stelmach-Kołodziej, nauczycielka historii.

             Przybyła grupa gości, licząca ok. 80 osób, została oficjalnie powitana przez przedstawicieli szkoły – pana dyr. Ryszarda Pękalę i panią Stelmach-Kołodziej. Następnie przystąpiono do multimedialnych prezentacji Dębicy i Ashdod, które przybliżyły realia panujące w obu krajach. Młodzież entuzjastycznie reagowała na odkrywane między sobą podobieństwa, czy to w zainteresowaniach, czy też w szkolnej codzienności.    patrz galeria zdjęć

Później uczniowie liceum oprowadzili gości po szkole, przy okazji zawierając znajomości i prowadząc luźne rozmowy. Dzięki niezwykłej otwartości młodych Izraelczyków pierwsze lody zostały przełamane już na początku spotkania, a swobodna atmosfera panująca wśród uczniów sprzyjała lepszemu poznawaniu się. Wycieczka po budynku zakończyła się pracą w zespołach pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego: Anny Lach, Anny Lis, Marty Marcinek, Magdaleny Miś, Małgorzaty Szczygieł. W czasie zajęć odbył się quiz o Polsce i Izraelu – umożliwiło to zarówno nam, jak i naszym gościom poszerzenie wiadomości na temat poszczególnych krajów.

            Następnie młodzież udała się na poczęstunek przygotowany specjalnie na tą okazję. Znalazł się także czas na wspólne zdjęcia, a gospodarze w ramach podziękowań za przyjazne przyjęcie zostali obdarowani pamiątkowymi przypinkami.

            Wizytę zakończyły wyrazy wdzięczności z obu stron w szkolnej auli, a izrealskie dziewczęta w spontanicznym przemówieniu wyraziły nadzieję na przyszłe spotkania i zaprosiły nas do odwiedzenia Ashdod. Wystąpił także gość z Izraela, Arian Naftali, który poruszył słuchaczy opowiadaniem o swych losach po utracie całej rodziny podczas II wojny światowej oraz szczęśliwym ocaleniu. Na zakończenie wystąpiły zespoły muzyczne z naszego liceum i – co stało się już tradycją tych spotkań – zaprezentowaliśmy wspólny taniec do melodii „Hava nagila”.

            Pomimo tak krótkiego czasu spędzonego razem i pozornie wielu różnic, odnaleźliśmy wspólny język i gdy nadeszła pora rozstania, wszyscy żegnaliśmy się ciepło, mając nadzieję na rychłą powtórkę z tego dnia. Wymieniliśmy się adresami, aby podtrzymywać kontakt. Wzajemna sympatia, którą wywołała wizyta izraelskiej młodzieży, zrodziła wiele znajomości, a dzięki zdobytym danym mamy możliwość ich rozwijania. Już dzisiaj, rozmawiając za pośrednictwem Internetu, wszyscy planujemy kolejne spotkania.

Joanna Socha kl.1F