Hej ogarnięci !!!

Wstęp

Trudno wyobrazić sobie napisanie czegokolwiek na temat Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy bez tekstów źródłowych zawierających jego historię. Stuletnia szkoła ma bowiem historię długą i ciekawą, zważywszy na fakt że jej losy nie rozerwalnie związane były z losami miasta od początków XX wieku do dni dzisiejszych.

Czytaj więcej...

Krótki zarys historii liceum

U schyłku XIX wieku nastąpił liczebny wzrost ludności Dębicy. Wzrosła także liczba rodzin mających aspiracje kształcenia swych dzieci. Zrodził się więc pomysł utworzenia w naszym mieście gimnazjum, którego twórcą był burmistrz Henryk Zauderer. Na pierwszego dyrektora pozyskał on pracującego uprzednio w gimnazjum jarosławskim, Józefa Szydłowskiego. W roku szkolnym 1900/1901 na mocy reskryptu ministra wyznań religijnych i oświaty z dnia 31 sierpnia 1900 roku szkoła rozpoczęła pracę.

Czytaj więcej...

Profesor Józef Wyrobek

Wertując stare materiały dotyczące historii dębickiego gimnazjum, natrafiamy na nazwisko jednego z najstarszych nauczycieli prof. Józefa Wyrobka. Nazwisko to występuje w różnych miejscach w/w dokumentów, co wskazuje na wszechstronne zainteresowanie oraz udział profesora w wielu dziedzinach życia miasta Dębicy.

Czytaj więcej...

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3209271

Szukaj