Hej ogarnięci !!!

Przekraczamy granice!

28.04.2021 r. uczniowie klasy 2d  w ramach lekcji języka angielskiego (grupa p. Barbary Huni-Kimbar) odbyli pełen wrażeń i nowych doświadczeń międzykulturowy rejs – udział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Podczas spotkania online uczniowie mieli okazję połączyć się z ukraińską szkołą średnią w Rivne’m – Rivne academic lyceum "Prestyzh". Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje szkoły za pomocą materiału filmowego i licznych zdjęć, a także wzięli udział w dyskusji na temat różnic kulturowych i ciekawostek regionalnych. Spotkanie było prowadzone w języku angielskim. Bariery zostały przełamane, granice zatarte, a każdy uczestnik spotkania zdobył pakiet nowych doświadczeń  i niezapomnianych wrażeń. Współpraca ze szkołą w Rivnem będzie trwać, a w nowej rzeczywistości pocovidowej  z przyjemnością ugościmy ukraińską młodzież w naszej szkole! Ahoj przygodo!

Witaj Majowa Jutrzenko…

W 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja klasy 2b i 2b3 uczestniczyły w wykładzie profesor Katarzyny Kuras, pracownika Instytutu Historii UJ. Wykład wprowadził nas w okoliczności uchwalenia konstytucji, jej najważniejsze postanowienia, ale także ukazał dzieło 3 maja jako ważny element naszego dziedzictwa narodowego. Pani Profesor stawiała pytania o znaczenie konstytucji, jej rolę w utrzymaniu polskiej państwowości. Zachęcała także do czytania Konstytucji 3 maja, przytaczając słowa wybitnego polskiego historyka, Janusza Tazbira, który podkreślał, że konstytucja jest bardziej czczona niż czytana.

Konkluzją wykładu było stwierdzenie: „ Czytajmy konstytucję wykorzystując doświadczenia przeszłości w ocenie teraźniejszości i  tworzeniu przyszłości.”

CIEKAWA LEKCJA Z WSIiZ

W dniu 15.04. uczniowie klasy 2f3 wzięli udział w projekcie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Ciekawa lekcja”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu można dopasować tematy do zainteresowań i wybrać najciekawszy na 45 minutową lekcję, która odbywa się na platformie Cisco WebEx. Klasa 2f3 wybrała temat „Poznaj Chiny- wprowadzenie do języka, kultury i tradycji Państwa Środka”. Lekcję poprowadziła pani magister Qinghua Zhang-Żyradzka – absolwentka filologii chińskiej na Uniwersytecie Hunan o specjalności: nauczanie języka chińskiego. Pani magister pokazała nam różne aspekty kultury Chin. Poznaliśmy podstawy języka chińskiego :) oraz niekiedy zaskakujące różnice kulturowe pomiędzy naszymi państwami. To naprawdę fascynujący kraj. Może kiedyś uda nam się go zwiedzić?

Tomasz Kozioł nominowany w plebiscycie NOWIN do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020


Kapituła Redakcji „Gazety Codziennej Nowiny” nominowała wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły  do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020  w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Kapituła doceniła wkład nominowanego „w życie regionu, a w szczególności za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, które zaowocowały przyznaniem tytułu Honorowego Profesora Oświaty”.

            Tomasz Kozioł pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy rozpoczął w 1986 roku jako nauczyciel geografii. Szczególną uwagę przywiązuje do pracy z uczniem zdolnym, jego uczniowie zdobyli ponad czterdzieści tytułów laureata lub finalisty zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Nautologicznej i Olimpiady Znajomości Afryki, dwukrotnie reprezentowali Polskę w rywalizacji międzynarodowej.

Czytaj więcej: Tomasz Kozioł nominowany w plebiscycie NOWIN do...

Konkurs

"Piękno na to jest by zachwycało"  
                               Cyprian Kamil Norwid

Konkurs recytatorsko-plastyczny... w 200 rocznicę urodzin C.K. Norwida przedłużony do 30.04.2021 r.

 

Zaproszenie na warsztaty

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej zaprasza uczniów (w szczególności maturzystów) do udziału w bieżących wydarzeniach organizowanych przez wydział. Więcej informacji - kliknij tutaj

 

 

DZIEŃ WYDZIAŁU 2021

 

24 marca odbył się Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym roku wyjątkowo w formie zdalnej. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 1a, część z nich uczestniczyła w ścieżce olimpijskiej, a część ogólnej.

Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi, studenci i absolwenci wspomnianego wydziału. Uczestnicy mogli dowiedzieć się zarówno, jakie perspektywy czekają ich po ukończeniu studiów, jak i poznać różne ciekawostki, będące przedmiotem analizy prowadzących. Wśród nich znalazły się tematy bardziej „życiowe” oraz typowo naukowe, np. jak filtrować spam, jakie znaczenie w myśleniu matematycznym mają oczy czy jak zapisywać bardzo długie ciągi i liczby.

„Zajęcia bardzo nam się podobały” – podsumowali uczniowie. Czy również zachęciły do podjęcia studiów na Wydziale Matematyki i informatyki UJ? Niebawem się przekonamy.

 

 

 

 

Z taką młodzieżą można iść na koniec świata i jeszcze dalej…..

15 marca rozpoczął się Światowy Tydzień Mózgu! To coroczna akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzację wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Z tej okazji wiele ośrodków naukowych w Polsce organizowało spotkania online z popularyzatorami nauki i naukowcami. Familiada szarych komórek, czy teleturniej mózgowych ciekawostek to tylko niektóre z propozycji, w których można wziąć udział.

Jesteśmy radzi, że to wydarzenie cieszyło się wśród Naszej młodzieży tak dużym zainteresowaniem. Jeszcze ważniejszym jest fakt, że Nasi licealiści poświęcili swój wolny czas na wysłuchanie prelegentów z kilkunastu polskich uczelni wyższych. W serii wykładów udział brali uczniowie klas biologiczno- chemicznych oraz humanistyczno- biologicznych.

 

Za nami trzecia matura próbna!

Dzisiaj nasi uczniowie klas trzecich zakończyli zmagania podczas matury próbnej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu, który rozpoczął się 3 marca przystąpiło 176 abiturientów. Przez dwa tygodnie uczniowie mogli sprawdzić poziom swojego przygotowania do egzaminu dojrzałości w każdym zadeklarowanym przedmiocie.
Uczniowie pisali egzaminy w szkole w zachowanym rygorze sanitarnym. Wcześniej  przystąpili jeszcze do dwóch matur próbnych, organizowanych przez wydawnictwa, z których podręczników nasi uczniowie korzystają.
W styczniu od 21 do 24 odbyła się matura próbna z Nową Erą, podczas której uczniowie pisali egzaminy on line. Od 8 do 11 lutego przeprowadziliśmy szkole  maturę z Operonem.

Przed naszymi uczniami ostatnia prosta w drodze do tej właściwej matury w maju!

Trzymamy wszyscy mocno kciuki!

 

Pożegnanie Pani Marii Klamut

Pani Maria przez lata wspierała uczniów naszej szkoły poprzez fundowanie stypendiów edukacyjnych wypłacanych przez fundację Św. Mikołaja.
Msza święta  odbędzie się w poniedziałek, 15 marca o godz. 14.00  w kościele Św. Jadwigi w Dębicy po której nastąpi pochowanie zwłok , na cmentarzu parafialnym.
Zgodnie z wolą Rodziny powołany zostanie Fundusz Stypendialny im. Marii Klamut na rzecz pomocy zdolnej młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Zbiórka na stypendia odbędzie się podczas  mszy żałobnej.

 Pamięć o Pani Marii i wdzięczność za okazywaną nam przez lata życzliwość pozostaną na zawsze w naszych sercach.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Od 2011 roku obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta data, 1 marca , została wybrana dla upamiętnienia śmierci siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Byli to: Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka –  ostatni ogólnopolscy koordynatorzy „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

Co roku społeczność naszej szkoły uczestniczyła w obchodach tej uroczystości, organizowane były spotkania z pracownikami IPN, wystawy. Przed kilku laty naszym szczególnym gościem był brat Józefa Batorego, pan Franciszek Batory. Szczególny czas, w którym obecnie żyjemy, utrudnił uczczenie tego święta. Jednak w ramach upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych wychowawcy klas zapoznają młodzież z dwiema wystawami w wersji online, przygotowanymi przez IPN. Wystawy są poświęcone Łukaszowi Cieplińskiemu i Witoldowi Pileckiemu.

W 200. rocznicę urodzin K.C. Norwida szkolny konkurs recytatorsko - plastyczny

,,Piękno na to jest, by zachwycało"

C. K. Norwid

I. Organizator

Organizatorem konkursu są szkolni pedagodzy ze wsparciem bibliotekarzy I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

II. Cele konkursu

1. Uczczenie pamięci Cypriana Kamila Norwida - poety, publicysty, malarza,     rzeźbiarza, myśliciela. 

 2. Popularyzacja  twórczości artysty: poezji, esejów filozoficznych, malarstwa.

3. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej utworami ze szczególnym

 uwzględnieniem poezji i malarstwa.

 4.Rozwijanie zdolności recytatorskich i wyobraźni plastycznej.

 III. Zasady konkursu

1. Konkurs kierowany jest do uczniów naszej szkoły.

2. Uczniowie biorący udział w części recytatorskiej mają za zadanie:

a) w przypadku kontynuacji nauczania zdalnego  przesłać nagranieosobistej recytacji wybranego utworu na maila: m.gawle507@ gmail.com do dnia 07.04.2021, zarejestrowana  recytacja może być wzbogacona  o rekwizyty, odpowiedni strój, podkład muzyczny nawiązujący do treści utworu, czas trwania prezentacji powinien się mieścić w 5 minutach,

b) w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej - ogłoszony zostanie termin przesłuchania uczestników w oddzielnym komunikacie.

3.Uczniowie biorący udział w części plastycznej konkursu proszeni  są o przygotowanie  ilustracji do wybranego utworu C. K. Norwida na zasadach:

a) technika wykonania prac dowolna (rysunek, grafika, techniki łączone), format pracy min. A4,

b) uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonana pracę, 

c) praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę ( imię, nazwisko i klasa),

d) prace konkursowe należy dostarczyć do pokoju pedagoga lub biblioteki szkolnej do 07.04.2021r.

 IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Przesłuchania recytacji (zarówno nagrań, jak i osobistej) i prace plastyczne będzie oceniać profesjonalne Jury.

2. Autorzy wyróżnionych recytacji prac otrzymają nagrody.

 Uwaga!

Istnieje możliwość konsultacji np. w wyborze utworu i tematu pracy plastycznej u koordynatora  konkursu Małgorzaty Gawle – Wiernasz.
kontakt: m.gawle507@gmail.com

II Podkarpacki Maraton Biologiczny

Dnia 18 lutego 2021 roku odbył się w formie niestacjonarnej II Podkarpacki Maraton Biologiczny . Został objęty patronatem: Starosty Powiatu Dębickiego , Uniwersytetu Rzeszowskiego, Telewizji Polskiej Rzeszów , Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Udział w przedsięwzięciu wzięli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i w Krośnie , IX Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcące im . M. Kopernika w Tarnobrzegu, I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, III Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 2 w Dębicy.

Tegoroczna edycja miała na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne natury krajowej i światowej. W tym celu prelegenci wygłosili szereg wykładów. Prelekcje poprowadzili :

  • dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Teresa Noga „Sinice, sprzymierzeńcy czy wrogowie człowieka”
  • dr hab. inż. Magdalena Hędrzak- „Chomik europejski, krytycznie zagrożony gatunek w Polsce”
  • dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Konrad Leniowski „Fakty i mity o ochronie środowiska”
  • dr hab. inż. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Jadwiga Topczewska „Jak one to znoszą”
  • dr Małgorzata Falencka-Jabłońska „Antropopresja a ekosystemy leśne”

 Honorowym gościem była Pani dr Małgorzata Falencka-Jabłońska założyciel oraz przedstawiciel Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, którą corocznie pisze kilkadziesiąt tysięcy uczniów szkół średnich w Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tegoroczna edycja. Mamy nadzieje , że kolejna odbędzie się za rok w formie stacjonarnej.

Matura próbna z Operonem.

W dniach od 8 do 11 lutego w naszej szkole trwa matura próbna z Operonem. Maturzyści korzystają z przygotowanej przez Wydawnictwo Operon II edycji arkuszy.
Matura odbywa się w tym terminie zgodnie z obowiązującym od 1 lutego 2021r. prawem, tzn. z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19, które zezwala dyrektorowi szkoły zorganizować testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
Pisanie matury próbnej w tym terminie pozwala skorzystać uczniom klas trzecich tak naprawdę podwójnie, ponieważ oprócz aktualnych od dziś egzemplarzy testów maturalnych otrzymują również od Wydawnictwa OPERON arkusze, których nie można było wykorzystać wcześniej ze względu na sytuację epidemiczną oraz obowiązujące prawo – mogą je zabrać do domu i dodatkowo spróbować swoich sił.
Wszystkim życzymy powodzenia!"

Srebrny „Jagiełło” 2021!

Miło nam poinformować, że w Rankingu Perspektyw 2021 otrzymaliśmy srebrną tarczę, będącą  znakiem jakości, świadczącym o wysokim poziomie nauczania w szkole. To dla nas duże wyróżnienie, tym bardziej, że wyraźnie awansowaliśmy w tym rankingu (rok do roku)  i jesteśmy jednym  z dwóch liceów w powiecie, które mogą poszczycić się takim wyróżnieniem!

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO „ILUSTRACJA DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna  I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

II. Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa i kultury czytelniczej,

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą,

- rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,

- rozwijanie kreatywności i samodzielności,

III. Zasady konkursu:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, będącej ilustracją do wybranej książki z literatury pięknej.

2. Technika wykonania pracy dowolna ( rysunek, wyklejanka, grafika, techniki łączone i  inne formy płaskie). Format pracy A3.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.

4. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko, klasa).

5. Praca na odwrocie powinna także zawierać tytuł i nazwisko autora książki, do której została wykonana ilustracja.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 26 lutego 2021r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:

1.Oceny zgłoszonych prac dokona powołane jury.

2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody.

3. Prace przechodzą na własność organizatora i  nie podlegają zwrotowi.

4.  Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

1% dla Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

Jak przekazać 1% podatku Fundacji Śnieżki Twoja Szansa?

W odpowiednim polu rozliczenia podatkowego wpisz numer KRS – 0000231088.

Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” jest otwarta na wiele potrzeb naszego liceum. Każda nasza prośba o wsparcie finansowe dla realizowanych  w szkole przedsięwzięć znajduje uznanie i fundusze otrzymujemy. Dlatego społeczność „Jagiełły” zwraca się do sympatyków z apelem o przekazywanie 1% podatku na konto fundacji. Te pieniądze wracają do szkoły!

Więcej informacji na stronie: https://twojaszansa.org.pl/pomagaj-z-nami/#podaruj-1

 

NOC BIOLOGÓW 2021

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. Zaczęto poznawać genomy wielu organizmów, w tym także człowieka. Coraz powszechniejszym staje się uprawianie roślin modyfikowanych genetycznie. Nieustannie toczony jest spór o globalne zmiany klimatyczne oddziaływujące na różnorodność biologiczną.  Odkrywane są nowe choroby, groźne dla człowieka, co przyczynia się do rozwoju nauk biomedycznych. Coraz częściej słyszanym jest, ze XXI stulecie będzie wiekiem biologii.

Dziesięć lat temu podczas pierwszej edycji „Nocy Biologów”,   nauczyciele akademiccy Wydziału Biologii Uniwersytetu im A. Mickiewicza  w Poznaniu  wyszli naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkół średnich organizując przedsięwzięcie, którego celem było przedstawienie niezwykłych  procesów zachodzących w świecie przyrody. 

Tegoroczna edycja odbywała się w formie online, co dało możliwość  Naszej młodzieży uczestnictwa w serii wykładów, ćwiczeń i laboratoriów na wszystkich uczelniach wyższych kraju.

W wydarzeniu brali udział uczniowie klas biologiczno- chemicznych.

 

PATRONAT DZIEKANA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UJ

          Z przyjemnością informujemy, że projekt

I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy

„MATEMATYCZNE WYZWANIA”

został w 2021 roku objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ patronuje wyróżniającym się projektom szkolnym, mającym na celu popularyzację matematyki oraz opiekę nad uczniami uzdolnionymi. Jest to wyróżnienie honorowe, podkreślające szczególny charakter projektu, udzielane na jeden rok kalendarzowy.

            Warto zaznaczyć, że „MATEMATYCZNE WYZWANIA” to już siódme przedsięwzięcie przygotowane i realizowane przez nauczycieli naszej szkoły, które zostało objęte wspomnianym patronatem.