Hej ogarnięci !!!

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Dnia 16 lutego 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się pisemna część zawodów okręgowych XLIII OLiJP, w której wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły – Barbara Bieda z kl. 3c i Agata Lipińska z kl. 3h. Zarówno prace literackie jak i językowe uczennic zostały wysoko ocenione przez komisję okręgową, dlatego obydwie zakwalifikowano do części ustnej, która odbyła się 9 marca.

Komitet Okręgowy w Rzeszowie pod przewodnictwem prof. Zenona Ożoga skierował obydwie uczennice do zawodów centralnych. Dnia 21 marca na stronie OLiJP ukazał się komunikat Komitetu Ogólnopolskiego i lista 180. osób z całej Polski przyjętych do zawodów III stopnia.

Na tej liście znalazła się Barbara Bieda. Serdecznie gratulujemy!