Hej ogarnięci !!!

40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Przed 40 laty, 13 grudnia 1981 roku, został wprowadzony w naszym kraju stan wojenny. Represje dotknęły działaczy opozycji, znacznie ograniczone zostały prawa obywatelskie, na ulicach pojawiły się patrole wojska. Tragicznym symbolem tego czasu stała się śmierć protestujących górników z kopalni „Wujek”.
Wydarzenia sprzed 40 lat przypomniał nam dzisiaj pracownik rzeszowskiego oddziału IPN, pan Zenon Fajger. Opowiedział nie tylko o przyczynach wprowadzenia stanu wojennego, ale przedstawił również postacie i wydarzenia z tego okresu z naszego regionu.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas 2b, 3b, 3b3.

  

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Szukaj