Hej ogarnięci !!!

Glony w przyrodzie i gospodarce człowieka

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 1e i 3c rozszerzający biologię brali udział w wykładach  online organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski. Tematyka dzisiejszego wykładu dotyczyła glonów w gospodarcze człowieka. Seria wykładów odbywająca się na uniwersytecie objęta jest patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki . 

 

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Szukaj