Hej ogarnięci !!!

Będziemy dziennikarzami?!

„Dziennikarz to ktoś kogo wypychasz drzwiami, a wraca oknem”                                                      /powiedzenie/

  
Ćwiczenia redakcyjne i emocje- to początek naszej wizyty w radiu RDN Małopolska
w Tarnowie. W dniu 15 marca 2018 r. grupa uczniów naszej klasy- 2c o profilu humanistycznym- rozpoczęła praktyki dziennikarskie. Mieliśmy możliwość poznania pracy redaktora od podszewki. Otrzymaliśmy ciekawe zadania, m.in. uczestniczyliśmy w sondzie, wywiadzie, redagowaliśmy teksty, co wymagało skupienia, zaangażowania i pomysłowości. Okazało się, że praca dziennikarza nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd do RDN Małopolska. Może kiedyś zostaniemy dziennikarzami? Czas pokaże.

 

A. Ciepińska, A. Jurczak, W. Hodor, G. Jędrzejczyk, K. Koziara, K. Bobulska

                                                           Grupa dziennikarska 2c

Dni Kultury I LO po raz 15!

         21 marca 2018 r. obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny… w szkole. W tym dniu mogliśmy pokazać, że jesteśmy licealistami ze 100% kulturą, uczestnicząc w Dniu Tańca i w 15. Dniach Kultury I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły. Przewodnikami po meandrach wyobraźni, czyli prowadzącymi uroczystość były Paulina Jaszcz i Anita Dorożewycz, uczennice z klasy 2 d. Każdy mógł zaprezentować „to, co mu w duszy gra” śpiewając, grając, tańcząc. Okazało się, że wśród uczniów naszej szkoły są magicy, którzy opanowali sztukę oczarowywania publiczności do perfekcji- to Jakub Kania z klasy 3f („szkolny magik”) oraz Krystian Sojka z klasy 2b.  W sztuce śpiewu niezrównani byli Ilona Babicz z klasy 3 d, Joanna Stryczek z klasy 2a, Izabela Marcinek z klasy 1 a oraz Magdalena Gleń z klasy 1 f. Natomiast Radosław Cacała z klasy 1d nie tylko śpiewał ( na bis wykonał "Despacito"), ale opowiedział nam też, jak to było z pokemonami. Muzyka klasyczna nie jest obca także licealistom, co udowodniły Anna Prucnal z klasy 1a oraz Kinga Lula z klasy 1 g, wykonując „Por Una Cobeza” z filmu „Zapach kobiety” oraz „Korpus 13” N. Paganinego. Mistrz gry na gitarze to Michał Barszcz z klasy 3 a, akompaniował J. Stryczek.

    Gościem, który zaszczycił nas swoją obecnością, była pani Halina Niziołek, absolwentka naszego liceum. Jako nauczycielka języka polskiego pracowała w "Jagielle" od 1973 roku do 2001. Była cenionym pedagogiem lubianym przez młodzież za życzliwość i uśmiech. Jesienią 2017 roku została wydana książka „Pola zielone, wciąż widzę je” autorstwa pani Niziołek, będąca wspomnieniem wioski dzieciństwa- Bobrowej, jej mieszkańców, zwyczajów. To opowieść ujęta w cykl 12 miesięcy, której fragmenty przeczytali uczniowie z klas maturalnych- Ilona Babicz, Patrycja Serafin, Mikołaj Wielgus z klasy 3d oraz Natalia Świstara z klasy 3 g. Gość honorowy Dni Kultury- pani Halina Niziołek- została "Człowiekiem roku Obserwatora Lokalnego 2017". Emerytowana polonistka była pod wrażeniem prac malarskich, grafiki, zdjęć autorstwa uczniów I LO i Gimnazjum Dwujęzycznego: N. Wielgus, G. Radzik, A. Kaczki,      K. Małek, K. Chmury, M. Posłusznego, G. Moraniec. Natomiast podczas Dnia Tańca publiczność entuzjastycznie reagowała na występy grupy ze Szkoły Tańca i Ruchu "Soul Dance", bo taniec współczesny naprawdę robi wrażenie.

 Na kolejne Dni Kultury I LO zapraszamy za rok!

Grupa dziennikarska z kl. 2c

Rekrutacja 2018

Zasady rekrutacji, profile klas, wyniki egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2016/2017


zobacz ulotkę

zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Uczniowie mogą wybrać trzeci przedmiot rozszerzony poza wymienionymi w profilach spośród: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, historia sztuki. Przedmioty mogą być realizowane w grupach międzyklasowych.

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE SUMA PUNKTÓW OTRZYMANYCH:

- za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzamin gimnazjalny – punkty według wyników egzaminu – maks. 100 pkt.

- za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów (biologia, historia, geografia, fizyka, chemia, język obcy) – maks. 80 pkt.

- za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji – maks. 20 pkt.

  

Profile klas , krótka charakterystyka

 

klasa ekonomiczne

zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa geograficzno – matematyczna

przedmioty rozszerzone: geografia i matematyka

 Klasa geografia – język angielski

 przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski, trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród  wymienionych na stronie z zasadami rekrutacji.

 Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, informatyka stosowana, ekonomia
w praktyce

 Idealny wybór dla uczniów pasjonujących się zjawiskami społeczno – politycznymi

 i gospodarczymi, dla chcących w przyszłości zostać przedsiębiorcą, ekonomistą

 czy bankowcem. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: geografii,

 kartografii, geologii, geodezji, ekonomii, zarządzaniu i marketingu, stosunkach

 międzynarodowych, bankowości. Absolwenci wybierają również studia na uczelniach

 wojskowych.

Oferta dodatkowa: edukacja ekonomiczna, interdyscyplinarne zajęcia terenowe.

 

klasy politechniczne 

zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa matematyczno – fizyczna przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka

 Klasa matematyczno – chemiczna przedmioty rozszerzone: matematyka i chemia

 Klasa matematyka - język angielski przedmioty rozszerzone: matematyka i język angielski

 Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród wymienionych na stronie
z zasadami rekrutacji.

 Przedmioty uzupełniające:historia i społeczeństwo, informatyka stosowana, rysunek techniczny

Profil dla uczniów odważnie stawiających czoła wyzwaniom współczesnego świata, zainteresowanych naukami ścisłymi. Absolwenci nie będą mieć problemu z dostaniem się na coraz popularniejsze i przyszłościowe kierunki studiów oferowane przez wszystkie uczelnie techniczne. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych m.in. na informatyce, automatyce, robotyce, elektronice, matematyce, astronomii, biofizyce, biotechnologii, budownictwie, mechatronice, mechanice
i budowie maszyn.

Oferta dodatkowa: wykłady i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej w szkole i na uczelni. Zajęcia dodatkowe z matematyki prowadzone
w ramach projektu „Matematyka nasza pasja” objętego patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 klasy przyrodnicze 

 

 zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa biologiczno – chemiczna  przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

Klasa biologiczno – matematyczna przedmioty rozszerzone: biologia i matematyka

 Klasa biologia - język angielski przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski

 Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród wymienionych na stronie z zasadami rekrutacji.

Przedmioty uzupełniające: laboratorium przyrodnicze, matematyka stosowana, fizyka
w medycynie, historia i społeczeństwo, podstawy ratownictwa medycznego

Doskonały wybór dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi lub planują studia medyczne. Ciekawe i nowoczesne metody nauczania, wycieczki tematyczne, służą rozwijaniu umiejętności obserwacji,rozumieniu zależności istniejących w środowisku przyrodniczym i praw nimi rządzących. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m. in. na:medycynie, stomatologii, farmacji, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii,ochronie środowiska, pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym.

 Oferta dodatkowa:wykłady, zajęcia laboratoryjne, programy edukacji ekologicznej
i prozdrowotnej (we współpracy z Politechniką Rzeszowską 
i Uniwersytetem Jagiellońskim); przygotowanie do ukończenia kursów: kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownika WOPR, instruktora BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacyjnej

   klasy uniwersyteckie  

Klasa język angielski – język niemiecki przedmioty rozszerzone: język niemiecki, język angielski

Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: geografia, wos, język polski.

Przedmioty uzupełniające: przyroda, elementy historii sztuki lub elementy prawa, warsztaty dziennikarskie, edukacja teatralna i filmowa 

Dla prawdziwych humanistów, uczniów szczególnie zainteresowanych językiem polskim
i historią, pragnących poszerzać swą wiedzę w tych dziedzinach. Intensywna nauka przedmiotów humanistycznych realizowana będzie we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Klasa rozwijająca umiejętności komunikacji interpersonalnej, swobodnego pisania, wypowiadania się. Dodatkowe zajęcia zapewnią zdobycie wiedzy niezbędnej na wielu kierunkach studiów. Profil przygotowuje do podjęcia studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, np. filologii polskiej, historii, archeologii, psychologii, dziennikarstwie, politologii, prawie, socjologii, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, komunikacji społecznej, kulturoznawstwie, filozofii, kandydatów na studia azjatyckie, filologiczne, techniczne prowadzone w języku obcym.

Oferta dodatkowa: zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w naszej szkole i na uczelni oraz ciekawe wyjazdy przedmiotowe, zajęcia organizowane we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, radiem RDN (praktyki dziennikarskie kończące się certyfikatem), Gazetą Codzienną Nowiny, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

 

klasy humanistyczno - przyrodnicze 

 

 zobacz ulotkę
pobierz ulotkę

Klasa język polski – biologia  przedmioty rozszerzone: język polski, biologia

Klasa język polski – geografia przedmioty rozszerzone: język polski, geografia

Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród wymienionych na stronie z zasadami rekrutacji.

Przedmioty uzupełniające: warsztaty dziennikarskie, elementy prawa, historia
i społeczeństwo, laboratorium przyrodnicze, informatyka stosowana, edukacja filmowa.

Doskonały wybór dla uczniów pragnących podjąć dalszą naukę na kierunkach: psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, komunikacja w praktyce społecznej, etyka, filozofia, kulturoznawstwo, etnologia, psychologia zarządzania, zarządzanie kulturą i mediami.

 

 

 

Sukcesy uczniów I LO w pływaniu

13 marca 2018r. odbył się w Kolbuszowej finał wojewódzki Licealiady w pływaniu. Wychowankowie naszej szkoły startowali na dystansie 50 m stylem dowolnym. Kacper Marszałek z 1 a zajął I miejsce, natomiast Patryk Zięba z kl. I d III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Biblioteka I LO zaprasza

Biblioteka w naszym liceum to miejsce szczególne. Młodzi ludzie mogą nie tylko wypożyczyć w niej książki, ale też spędzić czas na rozmowach, czytaniu, nauce. W mieszczącym się drzwi w drzwi z biblioteką Muzeum i Archiwum Szkolnym im. prof. J. Wyrobka każdy może poczuć „ducha szkoły”, który czuwa nad całą społecznością uczniowską. Ale chociaż szkoła liczy sobie blisko 120 lat i znajdują się w niej naprawdę stare woluminy, to nie oznacza, że nie patrzymy z nadzieją w przyszłość. Uczniowie w bibliotece szkolnej znajdą nie tylko lektury obowiązkowe czy opracowania naukowe, ale również książki, co do których sami zdecydowali, że chcieliby je przeczytać. Wśród tych cieszących się największą popularnością należy wymienić następujące pozycje: J. Green, Gwiazd naszych wina, N. Sparks, Anioł  stróż,  Ślub, Na ratunek, R. Brett, Bóg zawsze da ci pracę, Jesteś cudem, P. Hawking, Dziewczyna z pociągu, G. C. Hoover, Loosing hope, S. King, Pan Mercedes, R. Donovan, Powód, by oddychać, Co, jeśli… Zafon, Więzień nieba, L, Olivier, 7 razy dziś, D. Glukowsky, Metro 2034, Metro2035, J. Moyes, Zanim się pojawiłeś, G. Forman, Zostań, jeśli kochasz, W.M. Paul Young, Chata, T. Gerrittsen, Ogród kości, B. Grylls, Poradnik przetrwania w życiu, J. Austin, Duma i uprzedzenie, Dostojewski, Idiota, Bronte, Wichrowe wzgórza.

Zaproszenie

 ZAPROSZENIE

 Społeczność

 I Liceum Ogólnokształcącego

 im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

 zaprasza na spotkanie

 „ Kultura Folkloru w Regionie Dębicy”

 inaugurujące

 wprowadzenie do szkoły nowego przedmiotu związanego z nauczaniem historii i tradycji regionu które odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. o godz. 17:00 w auli szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Podczas uroczystości wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Wisłoczanie” Zespół „Wiarusy” oraz społecznicy i artyści z terenu Gminy Dębica 

 DYREKTOR SZKOŁY 

Leszek Klabacha

 

 

Dzień otwarty naszej naszego liceum

UWAGA!

 W dniu 15.05.2018 r.

w godz. 16:00-17:00 zapraszamy rodziców

na  dzień otwarty 

 

 

 

 

Gala Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim

Dnia 1 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Gala Szkoły Dialogu 2017. Szkoła Dialogu to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów
z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię
i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości.

W jesiennej edycji programu, od października do grudnia 2017 r., uczestniczyła klasa 3c
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy pod opieką nauczycielki j. polskiego Marty Bonarek-Sochy. W ramach projektu uczniowie założyli blog (http://historiadebickichzydow.blogspot.com/), w którym udokumentowali swoje działania. Zwieńczeniem projektu, badającego historię i kulturę Żydów w Dębicy, była wycieczka miejska śladami żydowskich mieszkańców, na którą zostali zaproszeni gimnazjaliści seniorzy.

 Gala Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim była okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów 
z całego kraju na forum ogólnopolskim. Miała charakter bardzo uroczysty, wzięło w niej udział 40 szkół z całej Polski. Patronat sprawował Wicemarszałek Senatu RP i Rzecznik Praw Obywatelskich. Uczniów witali pan Andrzej Folwarczny, prezes Forum Dialogu oraz pan Henryk Wujec, przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu, którzy uhonorowali zaangażowanie młodych ludzi w projekt w roku 2017.

 Klasa 3c może pochwalić się sporym sukcesem – uczniów wyróżniono nominacją w kategorii „Różnorodność działań”, a dla I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy uczniowie zdobyli tytuł Szkoły Dialogu 2017. 

Wyjazd młodzieży do Warszawy na galę był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Wicestarosty Powiatu Dębickiego Mateusza Paska, Zastępcy Burmistrza Miasta Dębica Wojciecha Iwasieczki i radnego Powiatu Dębickiego Stanisława Przetacznika.

 

Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów - podsumowanie.

20 lutego 2018 r.  odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów. Była to już XXI edycja tego konkursu. Zwycięzcami  zostali: Kinga Krystek uczennica
MG nr 2 Juliusz Czechura uczeń MG nr 1 – oboje uzyskali w finale 100% punktów.

Pozostali laureaci to:Michał Ramut z PG w Brzostku, Maksymilian Kubiczek uczeń MG nr 1, Emilia Szymańska uczennica PG 
w Brzostku, Mateusz Ramut uczeń PG w Brzostku, Bartosz Grzybowski uczeń MG nr 2, Dominik Borkowski uczeń MG nr 1 oraz Aleksander Stanoch uczeń MG nr 2.

Gościem specjalnym rozstrzygnięcia była pani doktor Martha Łącka(wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego), która wygłosiła dla zebranych wykład okolicznościowy.

Warto wspomnieć, że już od kilku lat patronat nad naszym konkursem piastuje Uniwersytet Jagielloński,
a patronat medialny sprawuje„Obserwator Lokalny”, który współpracuje z nami od pierwszego konkursu. Przez pierwszych kilka lat udostępniał na swoich łamach zadania konkursowe. W tym roku patronat nad konkursem objęło także Starostwo Powiatowe w Dębicy.

XXI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów powiatu dębickiego został w tym roku wpisany na listę konkursów kuratoryjnych, co daje jego finalistom i laureatom dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół średnich.

Wszystkim laureatom, finalistom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.Zapraszamy do zmagań konkursowych w przyszłym roku.

Fotografie z konkursu - kliknij

 

 

Jedyna z powiatu dębickiego

W sobotę, 17 lutego 2018 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyła się część pisemna zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Naszą szkołę reprezentowała Natalia Uszko z kl. 3c, która jako jedyna
z powiatu dębickiego w nich uczestniczyła. Natalia uzyskała przewidzianą regulaminem liczbę punktów i zakwalifikowała się do części ustnej, która odbędzie się 10 marca.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

 

Warsztaty teatralne, na deskach Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Uczniowie ze szkolnego koła teatralnego "Trufle", wzięli udział w dzisiejszych  warsztatach teatralnych, które odbyły się na deskach Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Organizatorem całego spotkania było Starostwo Powiatowe w Dębicy. Uczniowie zachwyceni ćwiczeniami nad pracą dykcji oraz zadaniami improwizacyjnymi, chętnie wykonywali zadania, które przedstawiali aktorzy prowadzący: Pani Monika Wenta oraz Pan Kamil Urban.

Dzień Żołnierzy Wyklętych w I LO w Dębicy

 

Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość.

Z tej okazji również w naszej szkole odbędzie się okolicznościowa wystawa pt. „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowczyźnie po 1944 roku”. Wystawę zorganizowano przy współudziale Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. Czynna będzie w dniach od 1 do 13 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Słowackiego 9. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ( osoby prywatne, uczniów wszystkich rodzajów szkół ) do zwiedzania jej po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem. Należy dodać, że wystawa ta jest prezentowana po raz pierwszy w Dębicy.

W dniu 2 marca nastąpi uroczyste otwarcie w/w wystawy. Z tej okazji o godzinie 12:30
dr J. Magdoń z IPN wygłosi wykład pt. „Żołnierze Niepodległości”.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

Wyniki XXI Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów

23 stycznia 2018 odbył się finał XXI Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów. Listę laureatów i finalistów konkursu zamieszczamy poniżej.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy na uroczyste podsumowanie Konkursu 20 lutego o godzinie 13.00 połączone z wykładem Pani dr Marthy Łąckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informujemy również, że nasz Konkurs został wpisany w tym roku na listę konkursów kuratoryjnych.

Lp.

Imię nazwisko

Szkoła

Nauczyciel

Suma punktów

Tytuł

1

Kinga Krystek

 

MG 2

Halina Kolak

28

Laureat 1- go miejsca

2

Juliusz Czechura

 

MG 1

 

Alicja Poręba

28

Laureat 1- go miejsca

3

Michał Ramut

 

 PG Brzostek

 

Jarosław Nycz

27

Laureat 2- go miejsca

4

Maksymilian Kubiczek

 

MG1

 

Alicja Poręba

26

Laureat 3- go miejsca

5

Emilia Szymańska

PG  Brzostek

 

Jarosław Nycz

25

Wyróżnienie

6

Mateusz Ramut

 

PG w Brzostku

Małgorzata Piekarczyk

25

Wyróżnienie

7

Bartosz Grzybowski

 

MG 2

Halina Kolak

25

Wyróżnienie

8

Dominik Borkowski

 

MG 1

Alicja Poręba

25

Wyróżnienie

9

Aleksander Stanoch

 

MG 2

Halina Kolak

24

Wyróżnienie

10

Patryk Kurek

 

PG Jodłowa

Zofia Szarkowicz

23

finalista

11

Kamil Piekarczyk

 

PG Brzostek

Małgorzata Piekarczyk

23

finalista

12

Paweł Czernecki

 

MG 1

Alicja Poręba

21

finalista

13

Katarzyna Boroń

 

PG Brzostek

Małgorzata Piekarczyk

21

finalista

14

Damian Figura

 

SP 1 Jodowa

Anna Bartosz

21

finalista

15

Krystian Gliwa

 

PG Pilzno

Maria Jasiak

21

finalista

16

Maciej Trzaskacz

 

MG 1

Alicja Poręba

20

finalista

17

Michał Zięba

 

SP Jaworze Górne

Leszek Świerczek

20

finalista

18

Anna Dziadek

 

PG Pilzno

Maria Jasiak

20

finalista

19

Mateusz Maź

 

Gimnazjum Dwujęzyczne

Jolanta Pietrzyk

19

finalista

20

Daria Kozak

 

SZ  Brzeźnica

 

Irena Nowak

19

finalista

21

Krystian Madej

 

MG 1

Alicja Poręba

18

finalista

22

Wiktoria Szymaszek

ZS Straszęcin

 

Lucyna Pacześniak

17

finalista

23

Magdalena Krupa

 

SZ  Brzeźnica

Irena Nowak

16

finalista

24

Dawid Rejniak

 

Mg 1

Alicja Poręba

16

finalista

25

Jakub Bukowski

 

MG 1

Alicja Poręba

16

finalista

26

Paweł Borek

 

Gimnazjum Dwujęzyczne

 Patrycja Bachurska

15

finalista

 

 

 

 

Rysunek architektoniczny

Zapraszam na bezpłatne zajęcia dla zainteresowanych studiami
z budownictwa i architektury, które prowadził będzie

dr Rafał Szczygieł

W programie ćwiczenia z rysunku technicznego i perspektywy malarskiej  
z elementami architektury.

 Zajęcia, w blokach 3 godzinnych, mogą odbywać się w soboty albo w dni powszednie po zajęciach ok. godz. 15:00

Zapisy w sekretariacie szkoły z podaniem dnia tygodnia dogodnego na zajęcia.

Przykłady autorskich prac Pana Doktora, który jest uznanym instruktorem plastycznym zamieszczam w galerii

Istnieje możliwość zorganizowania kolejnych zajęć plastycznych z rzeźby, malarstwa albo innych technik plastycznych. Propozycje będzie zbierał Samorząd Uczniowski.

Pierwsze spotkanie organizacyjne w środę 14 lutego o godzinie 14:50
w pracowni nr 27.

 Dyrektor Leszek Klabacha

 galeria prac dr R. Szczygieł

 

 

Prof. Halina Niziołek Człowiekiem Roku 2017

 Taki nagłówek prasowy powinien pojawić się za kilka dni na łamach poczytnego tygodnika Obserwator Lokalny. Wspaniała dębicka polonistka, autorka epopei „Pola zielone, wciąż widzę je...” od początku plebiscytu jest
w czołówce. I tak „miała” zawsze. W naszej szkole uczyła przez 30 lat. Spod jej skrzydeł wyfrunęło w świat tysiące uczniów. Rodzice wielu naszych licealistów to wychowankowie laureatki. Zaręczam powagą swojego „urzędu”: nie spotkałem nikogo, kto nie byłby dumny, że uczyła go pani Niziołkowa – profesor szkoły średniej. 

 Jagiełło się mobilizuje i wszyscy proszą wszystkich o

 SMS na nr 71160 z wiadomością:  OL 09 (spacja przed zerem).

  Wasz dyrektor Leszek Klabacha

 

Szkoła młodych patriotów - konkurs


KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU SZKOŁA/PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

Warszawa, 2018-02-05 L. dz. 296/18/SPE  

Szanowni Państwo

  • Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek
  • Nauczyciele, wychowawcy

 Szanowni Państwo,
 w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej” (szczegóły na www.men.gov.pl).

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):
Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 lutego 2018 r.

Z poważaniem,
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

 

 

Projekt - „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”.

12 lutego 2018 roku rozpoczyna się w naszej szkole kolejna edycja dodatkowych zajęć sportowych dla 15 osobowej grupy chłopców. Celem programu jest możliwość podjęcia dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.  Wstępnie zaplanowane są zajęcia głównie z piłki nożnej. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. Osoby zainteresowane zapraszam do udziału w zajęciach. Opiekunem grupy jest nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy - Bartłomiej Szarek.

 

Mateusz Borek, komentator sportowy, pozdrawia prof. Szmyd

Znany dziennikarz sportowy ukończył naszą szkołę w 1992 roku. Wraca do niej myślami
i dobrze wspomina nauczycieli. Jak wynika z wypowiedzi w Cafe Futbol pani Maria Sroka-Szmyd należy do grona ulubionych. Mateusz Borek jest z  pokolenia, które uczyło się języka rosyjskiego powszechnie, czego dowodem jest zaśpiewanie przez niego fragmentu popularnej rosyjskiej piosenki, znanej również jego gościom.

 klip filmowy

https://www.youtube.com/watch?v=LaeAln39bUw&feature=share

Medalista XXVIII Olimpiady Biologicznej na spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem.

W dniu 10 stycznia 2018 r. uczeń naszej szkoły, laureat srebrnego medalu XXVIII Olimpiady Biologicznej Jaromir Hunia wraz z opiekunem naukowym Moniką Kuczyńską gościli
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na spotkaniu z ministrem Jarosławem Gowinem. Jaromir znalazł się w zaszczytnym gronie zaproszonych dwudziestu czterech medalistów Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych – „Studiując lub myśląc o wyborze studiów, macie przed sobą wiele dróg, wiele możliwości, drzwi najlepszych światowych uczelni stoją przed Wami otworem. Chcę Was jednak zaprosić do współtworzenia silnych polskich uniwersytetów” – powiedział podczas wręczania listów gratulacyjnych wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier Jarosław Gowin zwrócił się do olimpijczyków z zaproszeniem, by chcieli swe pasje naukowe rozwijać w Polsce, na polskich uniwersytetach: – „Nie ukrywam, że bardzo bym się ucieszył, gdybyście wybrali polskie uniwersytety. Reforma szkolnictwa wyższego to suma wielu działań, jednak bez zdolnych i pracowitych studentów pozostanie w sferze teorii. Dlatego zapraszam Was już teraz, byście chcieli współtworzyć silne polskie uniwersytety, konkurujące z najlepszymi na świecie.”

 Szef resortu nauki zwrócił się także do nauczycieli i rodziców najzdolniejszych polskich licealistów, gratulując im i dziękując za wierną i wspierającą  obecność w ich życiu, za to, że na co dzień pomagają młodym talentom rozwijać się i wzrastać.

Ogłoszenia

UWAGA!

 

W dniu 9.01.2018 r.

o godz. 16:00 w naszej szkole odbędzie się spotkanie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

UWAGA!

 

W dniach od 4 do 12 stycznia 2018 r.

w naszej szkole odbędzie się

matura próbna z Nową Erą.

Egzaminy próbne będą rozpoczynać się

od godz. 8:10 i od godz. 13:10.

Życzymy powodzenia!

 

 

Św. Mikołaj w liceum.

 „Ho ho ho” rozbrzmiewało 6 grudnia w każdym zakątku miasta, również w naszym liceum było je zdecydowanie słychać. Najwyraźniej wszyscy musieli być bardzo grzeczni w tym roku, gdyż do naszej szkoły przybył Mikołaj i to w dodatku nie jeden. Od wczesnych godzin porannych unosił się zapach świeżego popcornu i waty cukrowej, które przygotowywane były przez urocze elfiki w zabawnych strojach. Zadbały one, aby Mikołajkowy Maraton Filmowy organizowany w tym dniu w nasze szkole przeniósł uczniów wprost na salę kinową.

Czytaj więcej: Św. Mikołaj w liceum.

Dzień otwarty dla rodziców

 UWAGA!

W dniu 12.12.2017r.

w godz. 16:00-17:00 w naszej szkole

odbędzie się spotkanie z rodzicami

w ramach Dnia Otwartego

Serdecznie zapraszamy!