Historia pewnego galicyjskiego miasteczka…..

Dzięki współpracy naszej szkoły z Instytutem Historii UJ uczniowie klasy 3c uczestniczyli w przeprowadzonym online wykładzie pana dra Arkadiusza Więcha. Zajęcia, prowadzone przez absolwenta I LO, były poświęcone dziejom Dębicy w czasach autonomii galicyjskiej. Pan doktor prowadził nas dobrze znanymi drogami naszego miasta pokazując, jak te miejsca wyglądały przed ponad stu laty. Wykład był bogato ilustrowany mapami, zdjęciami, fragmentami wspomnień. Czekamy na następne takie zajęcia!